A projekt keretén belül Derekegyház és Nagymágocs településeken létesülő 5-5 db lakóépület és 1-1 db Szolgáltató központ épület 100%-os készültségű, a műszaki átadás átvétel 2019.06.28-án megtörtént. Az épületek használatba vételi eljárása és hatósági bizonyítványok beszerzése lezajlott. 2019.12.12-től a 2db Szolgáltató központ használatba vételi engedéllyel rendelkezik, mely 2019. decemberében jogerőre emelkedett.

A projekt indikátora a kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása, 120 fő, melynek céldátuma 2020.12.31.

A projekt mérföldkövei

A vállalt három mérföldkőből kettő teljesült az alábbiak szerint

  1. mérföldkő: Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 3. hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be.
  2. mérföldkő: A tervezett kivitelezések 100%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott tevékenységek

Az eredmény leírása

Kidolgozott és lebonyolított érzékenyítő tevékenységek száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

3 db

Beszámoló benyújtásakor érvényes tényérték

3 db

Elvégzett tevékenység leírása

1-1   db lakossági fórum Derekegyház és Nagymágocs településeken (2019.01.23-24)

1 db lakossági kérdőívezés és kérdőívek kiértékelése Derekegyház és Nagymágocs településeken (2019.06.30)

Igazolás módja

szakmai beszámoló, jelenléti ív, foto dokumentáció, kérdőív sablon, kérdőív kiértékelése