A projekt keretén belül Derekegyház és Nagymágocs településeken létesülő 5-5 db lakóépület és 1-1 db Szolgáltató központ épület 100%-os készültségű, a műszaki átadás átvétel 2019.06.28-án megtörtént. Az épületek használatba vételi eljárása és hatósági bizonyítványok beszerzése lezajlott. 2019.12.12-től a 2db Szolgáltató központ használatba vételi engedéllyel rendelkezik, mely 2019. decemberében jogerőre emelkedett. A szolgáltatói nyilvántartásba vételek megtörténtek 2020. decembere és 2021. novembere között, így az otthonok és szolgáltató központok megkezdhették működésüket.

A projekt indikátora a kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása, 120 fő, mely a kitűzött céldátumra, 2020.12.31-re teljesült.

A projekt mérföldkövei:

A vállalt mérföldkövek teljesültek.