Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével.

A kitagolási program egyik fontos eleme a gondozottak felkészítése, részletes tájékoztatása az új lakhatási formákról. Egyéni elbeszélgetések során szükséges bemutatni, ismertetni a kiscsoportok együttélést, az önálló életvitel elemeinek oktatását.

A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt projekt kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt.

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység:

Lakossági Fórum megrendezése a településen

Célja: A társadalmi érzékenyítés során a célközönség, résztvevők számára biztosított folyamatos információ hozzájárul ahhoz, hogy a településen élő emberek többet tudjanak meg a fogyatékossággal élő személyek életéről. A fogyatékossággal élő személyek és családjaik illetve a helyi társadalom tagjai a rendezvény keretén belül együtt töltik el a szabadidejüket, annak érdekében, hogy egymást megismerjék, feloldódjanak az előítéleteik és közelebb kerüljenek egymáshoz. Így a fogyatékossággal élő személyek társadalmi elfogadottsága nő, a célközönség könnyebben alkalmazkodik a fogyatékkal élőkhöz. A közös rendezvények hatására az elszigeteltség is csökken, növekszik a kapcsolati hálójuk.

Célcsoport: A lakossági fórum keretei között kívánjuk tájékoztatni a település közvetlen környezetét, valamint a kiváltandó intézmény dolgozóit és lakóit. Az elérés eszköze: figyelemfelhívó plakátok elhelyezése a település több pontján, a rendezvényen szórólapok segítségével közvetítjük az üzenetet a lakosság felé. A fórum keretei között feltett kérdések megválaszolása,

Lakossági kérdőívezés:

Célja: a szociális érzékenyítés azon lépcsője, amikor társadalmi előítéletek nélkül szólítjuk meg a célközönséget. Kérdőívek szerkesztése, a bevonni kívánt célcsoport nagyságának meghatározása, kérdőívek feldolgozása, kiértékelése. A lakosok véleményének felmérése után számot kapunk arról, hogy mennyire befogadó a település, milyen kommunikációs csatornákon keresztül érhető el a lakosság leginkább. Milyen társadalmi előítéletek fogalmazódnak meg a lakosok körében, ezt hogyan lehetséges majd további kommunikációs eszközök segítségével feloldani.

Helyi médiumokon keresztül a lakosság tájékoztatása a kiváltásról.

Célja: tájékoztatás a projektről, annak előrehaladásáról, erősítve ezzel a társadalmi befogadás eszméjét. A társadalmi érzékenyítés célja kettős, a PR kampányok frontális információt szolgáltatnak, mely folyamatos információ hozzájárul ahhoz, hogy az emberek többet tudjanak meg a fogyatékos emberek életéről. A kiváltás hívószava: „Tettekkel az elfogadásért”

A társadalmi érzékenyítés segíti, hogy a piaci alapú gondolkodás, a fenntartható foglalkoztathatóság és az ehhez tartozó tevékenységek elterjedjenek, s egyre inkább a szervezetek és a szakemberek szemléletváltozása is megtörténjen

Alapszolgáltató és foglalkoztató létesítése új építéssel:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített, a célcsoportok számára létrehozott szociális alapszolgáltatások bővítése az alábbi tevékenységek által:

  - új építésű Nappali Szolgáltató Központ létesítésével

  - eszközbeszerzés: eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,

  - külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,

  - foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, fejlesztése.

Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához, valamint a foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő eszközök beszerzése:

 - Felmérést követően a jó állapotú, használható eszközök áthelyezésre kerülnek az új otthonokba. Csak azon eszközök kerülnek beszerzésre, melyek méretük, állapotuk miatt nem alkalmasak az új otthonban történő áthelyezésre.

 - Ezen felül az alapszolgáltatást és a foglalkoztatást szolgáló, segítő eszközök kerülnek beszerzésre.

A lakhatást illetve az alapszolgáltatáshoz és foglalkoztatáshoz való hozzáférést segítendő, speciális emelővel felszerelt mikrobusz kerül beszerzésre.