Építés:

Az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 azonosítószámú, „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” című projekt keretében Kéthely, Somogyvár és Öreglak településeken 10 db 12 férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes lakóház épült, összesen 140 fő intézményi ellátott támogatott lakhatási körülmények közé történő elhelyezése céljából.  Az épületek 180 m2 alapterületűek és komplex akadálymentesen lettek kialakítva. A 12 db épület műszaki átadás átvétele 2019.03.21-én megtörtént a Hatósági Bizonyítványok kiállításra kerültek.

A projekt keretében felújításra került 600 m2-es szolgáltató központ 8698 Somogyvár Kaposvári u. 4. 617/1 hrsz. A műszaki átadás-átvétel dátuma: 2021.08.04.

A projekt keretében 2021.08.11-én beszerzésre került 3 db kilenc személyes akadálymentesített gépjármű.

A projekt keretében folyamatosan kerülnek beszerzésre az eszközök.

8713 KÉTHELY, Sugár u. (HRSZ: 597/6) 12 fő. Kiköltözés megtörtént 2021. május hónapban.

8713 KÉTHELY, Rákóczi F. u. 11. (HRSZ: 770) 12 fő. Kiköltözés megtörtént 2021. május hónapban.

8713 KÉTHELY, Május 1. u. 44. (HRSZ: 927) 12 fő. Kiköltözés megtörtént 2021. május hónapban.

8713 KÉTHELY, Sugár u. (HRSZ: 620/2) 12 fő. Kiköltözés megtörtént 2021. július 1-én.

8713 KÉTHELY, Honvéd u. (HRSZ: 386/2) 12 fő. Kiköltözés megtörtént 2021. augusztus 1-én.

8713 KÉTHELY, Vár u. (HRSZ: 1026) 12 fő. Kiköltözés megtörtént 2021. szeptember 1-én.

8697 ÖREGLAK, Kossuth Lajos utca1/B (HRSZ: 406/3) 12 fő. Kiköltözés megtörtént 2022. augusztus 1-én. 

8697 ÖREGLAK, Kossuth Lajos utca1/D (HRSZ: 406/5) 12 fő. Kiköltözés megtörtént 2022. augusztus 1-én. 

8697 ÖREGLAK, Kossuth Lajos utca14/1 (HRSZ: 422) 12 fő. Kiköltözés megtörtént 2022. augusztus 1-én. 

 

 

Lakók felkészítése:  

A lakók felkészítése 140 órás képzés keretében valósult meg, ezzel is segítve őket az önálló életvitelre. A lakói felkészítése a Szociális Esély Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján saját tematika és felkészítői segédlet összehangolásával 12 csoportban történt. A szerződés és a tematika értelmében a felkészítők az alábbi témakörökben tartották a felkészítő foglalkozásokat.

  1. Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés, 2. Életvezetési és háztartásvezetési ismeretek, 3. Kapcsolati szférák, 4. Kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása, 5. Önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése, 6. Támogatott lakhatás, 7. Outdoor gyakorlati tréning. Az elméleti tréning résztémái a következőek voltak: Önismeret, önállóság, önérvényesítés, Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés, Életvezetési - és háztartási ismeretek, Támogatott lakhatás, Kapcsolati rendszerek ápolása és fenntartása, Kapcsolati szférák, Outdoor tréning.

A fenti témakörökben minden lakó 20-20 órás felkészítésen vett részt, összesen 140 óra intenzív felkészítésben részesült.

A képzési tevékenység 2018. december hónapban befejeződött.

 

Lakossági Fórumok:

  • Kéthely, 2019.02.05.,
  • Öreglak 2019.02.13.,
  • Somogyvár 2019.02.26.,
  • Kéthely, 2021.09.30.,
  • Öreglak, 2022.05.25.,
  • Somogyvár, 2022.05.26