Az intézmény a támogatott lakhatásra történő felkészítés során az ellátottak, a törvényes képviselők és a dolgozók folyamatos tájékoztatásával tartja fel a motiváltságot, az érdekeltséget, az érdeklődést. A pályázati célok megkívánták, hogy a mentálhigiénés csoport által végzett munka kiegészüljön azokkal a felkészítési feladatokkal, melyek a támogatott életformához kapcsolódnak.

2018 év februárjában megkezdődött az egyéni kiváltási szükségletfelmérés (EKISZ1) elvégzése.  Ez három fő részből áll, ami tartalmazza a szociodemográfiai adatokat, a jelenlegi szolgáltatási struktúrát, illetve a jövőbeli tervek vonatkozóan tett fel kérdéseket. 

fejlesztő foglalkoztatásban alkalmazni kívánt személyek esetében a foglalkoztatási tanácsadóval történő egyeztetések szerint próbamunkákat végeztettünk, illetve rendszeresen gyakoroltatjuk adott területen végzendő munkafolyamatokat, tevékenységeket.

Megkezdtük az együttélés szabályainak kidolgozását. A leendő TL ház lakókkal közösen megbeszéltük a személyes igényeiket, tartalomra vonatkozóan javaslatokat tettünk. Végleges forma kidolgozás alatt. Az ellátottakkal történő megbeszélések témájának részét képezi.

Szociális Esély Nonprofit Kft. által 2018.05.22-24 között Zalaszentlászlón „Lakók felkészítése” témakörben indított képzésen intézményünk 7 dolgozója vett részt. Az erre a képzésre épülő lakófelkészítés intézményünkben 2018. augusztus 1. és november 30. között zajlott. A képzésben részesült 7 dolgozó a képzési tematika 7 modulját felosztva, saját témakörében folytatta munkáját.

 

Lakossági Fórumok

A lakosságot mind a 6 településen tájékoztató hirdetmények kihelyezésével informáltuk a projekt tartalmáról.

Nyilvános lakossági fórumok keretében a Főigazgatóság részéről bemutatásra került Pásztori és Vág lakosai részére a EFOP-2.2.2-17-2017-00010 sz. „Férőhelykiváltás Pásztoriban” megnevezésű projekt, annak tartalma és céljai. Bemutatásra kerültek a házak látványtervei A fórumok keretén belül eloszlattuk a kitagolással kapcsolatban felmerült ellenérzéseket, kételyeket. Megválaszoltuk a lakosok által feltett kérdéseket. Megerősítettük a lakosokat abban, hogy a projekt tekintettel van a helyi közösség befogadó készségére, a megvalósulás a településen élőkre is pozitív hatással lehet, a környező településen élőknek bővülhetnek az igénybe vehető szociális szolgáltatások köre.

2017.06.22 – „Juniális” Pásztori

A kitagolással érintett települések lakói, önkormányzatok képviselői egy „érzékenyítő találkozókon” megismerhették az intézmény életét és az ott ellátottak mindennapjait. A lakók szívet melengető előadást tartottak. Bemutatásra került a „Férőhelykiváltás Pásztoriban” elnevezésű projekt is.

 

Építési beruházás

A projekt keretében 10 darab családias légkörű, akadálymentes, a támogatott lakhatást megvalósító, egyenként közel nettó 160-200m2 alapterületű lakóház készült el 2020 decemberében. Az építési beruházás keretein belül szintén elkészült a két szolgáltató központ kialakítása is 2021. júniusában.