Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok:

Az előkészítés során építési engedély köteles tervek beszerzésére megfelelő alkalmasságú cég került kiválasztásra. A tervek elkészítéséhez az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztálya, a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztálya, az Intézményfejlesztési Főosztálya valamint az SZGYF Vas Megyei Kirendeltsége közösen szakmai anyagot készített elő a már megvalósított projektek tapasztalataira építve, azért, hogy garantálva legyen az 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételek. A pályázati felhívásban előírt komplex akadálymentesítés meglétéről a tervezőnek kell gondoskodnia rehabilitációs szakmérnök segítségével.

A projekt zárása

A projekt tervezett zárása 2023. augusztus 31-én történik. Ekkor kerül sor a projekt pénzügyi zárására, valamint a záró csomag összeállítására, mely 2023. november 29-ig benyújtásra kerül.