Az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 sz. projekt keretében összesen 20 új lakóépület (Derecskén 5, Szerepen 6, Bárándon 7, Püspökladányban 2) valamint Szerepen egy új, szociális szolgáltatásokat nyújtó központ építésére került sor, továbbá Derecskén 1 lakóépület felújítása is megtörtént. Bárándon a lakóépületek szilárd burkolatú megközelítését biztosító belső út építése is megvalósult. 

Fentieken túl Bárándon illetve Derecskén egy-egy, korábban intézményi ellátást biztosító szociális szolgáltatások nyújtására alkalmas épület kerül felújításra annak érdekében, hogy a zsúfolt, sokszor elavult intézményekből korszerű, energiatakarékos, családias körülmények közé költözhessenek az ellátottak. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A 1015/2023. (I.30.) Korm. határozat értelmében a bárándi szolgáltató központ felújítása 44.280.179 Ft többlettámogatásban részesült, a kivitelezési munkák folyamatban vannak. 

Derecskén, Szerepen, Bárándon illetve Püspökladányban az elkészült TL házak esetében az illetékes kormányhivatal, első fokú építésfelügyeleti feladatkörében eljárva a vonatkozó hatósági bizonyítványokat kiadta. A projekt keretében vállalt 249 főt érintő férőhely kiváltásához rendelkezésre állnak a lakhatást biztosító épületek.  A Szerepen épült új, szociális szolgáltatásokat nyújtó központ is rendelkezik használatbavételi engedéllyel.  

A támogatott lakhatási szolgáltatás biztosításának jelenlegi státusza. 

2021. október 18. napján elindult Szerepen 3 TL ház és a Szolgáltató Központ működése, összesen 35 ellátott részére kezdődött meg a támogatott lakhatási szolgáltatás biztosítása.  

2021. november 2. napján indult el Szerepen 3TL ház működése, összesen 37 ellátott részére kezdődött meg a támogatott lakhatási szolgáltatás biztosítása. 

2022. június 1. napján kezdődött meg Püspökladányban 23 fő pszichiátriai ellátott részére a támogatott lakhatás. 

2022. október 1. napján megkezdődött Bárándon 82 fő ellátott részére a támogatott lakhatási szolgáltatás biztosítása. 

 

A lakók felkészítése megtörtént a kiváltással járó változásokra, mely keretében több  - csoportos és egyéni - tájékoztató került megtartása a szakmai terv tartalmáról, a kiváltással érintett helyszínek bemutatásáról. A tervezett lakóépületekről folyamatos egyeztetés zajlott a kiváltást követő, TL működésnek megfelelő életformáról, bejárás történt a lakókkal a TL házak helyszínein. 

A lakófelkészítés megfelel az IFKKOT ajánlásainak, illetve alkalmazkodik a célcsoport szükségleteihez és képességeihez. 

A felkészítés összesen 140 óra időtartamban és 7 modulban valósult meg, melyek a következők: 

  1. Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés 
  2. Életvezetési és háztartási ismeretek 
  3. Kapcsolati szférák 
  4. Kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása 
  5. Önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése 
  6. Támogatott lakhatás 
  7. Outdoor/gyakorlati tréning 

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére szervezett érzékenyítő tevékenység keretében 2018. augusztus 10. napján Püspökladányban a Dorogi Márton Művelődési Központban lakossági fórum került megrendezésre az ÉFOÉSZ, az FSZK és az SZGYF szervezésében. A közös fórumon a település lakossága nagy számban jelent meg. Az érdeklődők választ kaphattak felmerülő kérdéseikre. Fenti eseményen túl Derecskén 2019. február hónapban ”Szomszédsági találkozó” keretében a TL házak szomszédságában illetve az utcákban élők részére bemutatásra kerültek a TL házak illetve a támogatott lakhatási forma. 

A projekt keretében tervezett gépjármű beszerzésre és leszállításra került. A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok és a Szolgáltató Központok esetében részben megtörtént az igényelt bútorok és a háztartási gépek kiszállítása. 

A projekt zárásaként 2023. augusztus 30. napján, ünnepélyes projektátadó rendezvény került megszervezésre Derecskén.

EFOP-2.2.2-17-2017-00013 - Eredménykommunikációs kiadvány