Az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 sz. projekt keretében összesen 20 új lakóépület (Derecskén 5, Szerepen 6, Bárándon 7, Püspökladányban 2) valamint Szerepen egy új, szociális szolgáltatásokat nyújtó központ építésére került sor, továbbá Derecskén 1 lakóépület felújítása is megtörtént. Bárándon a lakóépületek szilárd burkolatú megközelítését biztosító belső út építése is megvalósult.

Fentieken túl Bárándon illetve Derecskén egy-egy, korábban intézményi ellátást biztosító szociális szolgáltatások nyújtására alkalmas épület kerül felújításra annak érdekében, hogy a zsúfolt, sokszor elavult intézményekből korszerű, energiatakarékos, családias körülmények közé költözhessenek az ellátottak. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került.

Derecskén, Szerepen, Bárándon illetve Püspökladányban az elkészült TL házak esetében az illetékes kormányhivatal, első fokú építésfelügyeleti feladatkörében eljárva a vonatkozó hatósági bizonyítványokat kiadta. A projekt keretében vállalt 249 főt érintő férőhely kiváltásához rendelkezésre állnak a lakhatást biztosító épületek.  A Szerepen épült új, szociális szolgáltatásokat nyújtó központ is rendelkezik használatbavételi engedéllyel.

A támogatott lakhatási szolgáltatás biztosításának jelenlegi státusza.

2021. októbr 18. napján elindult Szerepen 3 TL ház és a Szolgáltató Központ működése, összesen 35 ellátott részére kezdődött meg a támogatott lakhatási szolgáltatás biztosítása.

2021. november 2. napján indult el Szerepen 3TL ház működése, összesen 37 ellátott részére kezdődött meg a támogatott lakhatási szolgáltatás biztosítása.

2021. június 1. napján kezdődött meg Püspökladányban 23 fő pszichiátriai ellátott részére a támogatott lakhatás.

2022. október 1. napján megkezdődött Bárándon 82 fő ellátott részére a támogatott lakhatási szolgáltatás biztosítása.

 

A lakók felkészítése megtörtént a kiváltással járó változásokra, mely keretében több csoportos és egyéni tájékoztató került megtartása a szakmai terv tartalmáról, a kiváltással érintett helyszínek bemutatásáról. A tervezett lakóépületekről folyamatos egyeztetés zajlott a kiváltást követő, TL működésnek megfelelő életformáról, bejárás történt a lakókkal a TL házak helyszínein.

A lakófelkészítés megfelel az IFKKOT ajánlásainak, illetve alkalmazkodik a célcsoport szükségleteihez és képességeihez.

A felkészítés összesen 140 óra időtartamban és 7 modulban valósult meg, melyek a következők:

  1. Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés
  2. Életvezetési és háztartási ismeretek
  3. Kapcsolati szférák
  4. Kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása
  5. Önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése
  6. Támogatott lakhatás
  7. Outdoor/gyakorlati tréning

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére szervezett érzékenyítő tevékenység keretében 2018.08.10. napján Püspökladányban a Dorogi Márton Művelődési Központban lakossági fórum került megrendezésre az ÉFOÉSZ, az FSZK és az SZGYF szervezésében. A közös fórumon a település lakossága nagy számban jelent meg. Az érdeklődők választ kaphattak felmerülő kérdéseikre. Fenti eseményen túl Derecskén 2019. február hónapban ”Szomszédsági találkozó” keretében a TL házak szomszédságában illetve az utcákban élők részére bemutatásra kerültek a TL házak illetve a támogatott lakhatási forma.

 

A projekt keretében tervezett gépjármű beszerzésre és leszállításra került. A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok és a Szolgáltató Központok esetében részben megtörtént az igényelt bútorok és a háztartási gépek kiszállítása.