A projekt az andornaktályai szociális otthonban élő 60 fő sérült ember családiházas környezetbe történő kitagolására irányul 5 db 12 fő befogadására alkalmas családi ház megépítésével. A kiváltott intézményben felszabaduló kapacitáson bővül a szolgáltatási gyűrű. Az intézmény dolgozói képzéseken vesznek részt a megváltozott ellátási forma hatékony ellátása érdekében, az intézmény lakói pedig felkészítésen vesznek részt az új életkörülmények elsajátításának érdekében. 

Megvásárlásra kerültek az épületek helyszínéül szolgáló építési telkek. Elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek. Lezárult 5 lakóépület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. 4 épület (Maklár, Kertész utca hrsz. 293/1; Maklár, Kerecsendi utca hrsz. 293/4) műszaki átadása 2018.12.19-én, további 2 lakóépület (Maklár, Kerecsendi utca hrsz. 1024; Nagytálya, Béke út hrsz. 300) műszaki átadása pedig 2019.02.28-án történt meg. Az 5. lakóépület műszaki átadása pedig 2021.09.27-én lezárult.  

A lakóépületek berendezési tárgyai, bútorzatának beszerzése megindult. 

Megindult a kiváltandó szociális otthon felújítása a szolgáltatási gyűrű bővítése érdekében.  A kivitelezés 2021.12.03-án zárul. 

Az intézményben élő 60 fő ellátott 140 órás felkészítése valósult meg, többek közt önismeret, készségfejlesztés, háztartási ismeretek, önálló döntéshozatal, konfliktuskezelés, önellátás, pénzkezelés, együttélés, stb. témakörök érintésével. 

Megtörtént a dolgozók újszerű ellátási forma hatékony elvégzésére irányuló szakmai felkészítése. 

A projekt eredményes megvalósítása érdekében a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók, szakmai közreműködők munkája igény alapján folyamatos (pl: műszaki ellenőr, jogi szolgáltatás, stb.)