Az EFOP-2.2.2-17-2017-00016 azonosítószámú Harmónia a támogatott lakhatásban elnevezésű pályázattal 60 fő szenvedélybeteg kitagolása céljából 5 új támogatott lakhatást szolgáló ingatlan került megépítésre Kaskantyún és Tabdin.

Az intézmény székhelyén (Kaskantyú, III. körzet 1.) új foglalkoztató épület épült, melynek segítségével új foglalkoztatási, szolgáltatási elemek kerülhetnek kialakításra.  Műszaki átadás-átvétel 2018. november 15-én lezajlott, használatbavételi engedély rendelkezésre áll.

Kaskantyún az intézmény használatában lévő ingatlanra épült fel 2 db 12 fős lakás. 36 fő Tabdi közigazgatási területén kerül elhelyezésre 3 db 12 fős ingatlanba, melyet az önkormányzat térítésmentes használatba adott. Az  5 db támogatott lakhatás céljára készült ingatlan műszaki átadás-átvétele 2018. december 17-én megtörtént, rendelkeznek a használatot engedélyező hatósági bizonyítvánnyal, megfelelnek a vonatkozó törvényi előírásoknak.

  1. február 19. napján kelt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal határozata, amely alapján hatósági engedéllyel (határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartási bejegyzéssel) rendelkezik a kiváltással érintett intézmény, 2019. február 20-tól az alábbi szolgáltatások tekintetében:
  • 60 férőhelyre támogatott lakhatás szolgáltatás nyújtása,
  • szociális étkeztetés – szociális konyha,
  • házi segítségnyújtás,
  • szenvedélybetegek nappali ellátása,
  • szociális szolgáltatások (felügyelet, gondozás, tanácsadás stb)
  • fejlesztő foglalkoztatás.

 

  1. februárban 12 fő beköltözött a Kaskantyú III. körzet 5. szám alatti Leánder Otthonba.
  2. február 8-án Kaskantyú III. körzet 8. szám alatti Lilaakác Otthonba 12 fő szenvedélybeteg beköltözött.
  3. március 1-jén a Tabdin lévő Orgona, Jóreménység, Fortuna Otthonba is beköltöztek az ellátottjaink. (36 fő)

 

A pályázat részeként a 60 fő kiköltözésre készülő lakó speciális felkészítésen vett részt, amely során azon képességeik kerültek fejlesztésre, melyek alkalmassá teszik őket az önállóbb életre.

A projekt keretében 4 érzékenyítő fórum került megrendezésre. Az ellátottak lakókörnyezetbe történő integrációja csak úgy biztosítható, ha a projekt megvalósítási helyéül szolgáló Kaskantyú és Tabdi települések lakosait tájékoztatjuk a támogatott lakhatási szolgáltatást nyújtó otthonok elhelyezéséről, a projekttel kapcsolatos fontos tudnivalókról, valamint érzékenyítő programokat szervezünk nekik, amelyek csökkentik a szenvedélybetegekkel kapcsolatos előítéleteiket, valamint projektek megvalósításával kapcsolatos szorongásaikat.