Az EFOP 2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. felhívás megjelenését követően feladatainkat az alábbiak szerint határoztuk meg

 • Az intézmény vezetőjével és a leendő projektmenedzsment tagokkal egyeztettük a megvalósíthatósági tanulmány stratégiai elemeit, (lakhatási szolgáltatás, foglalkoztatás, alapszolgáltatások), megosztottuk egymás között a feladatokat, alapelvként rögzítettük a team munkát és a teljeskörű információ továbbítást.
 • Tájékoztattuk a projektről az ellátást igénybevevőket, az intézmény és a fenntartó Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének dolgozóit.
 • Megkerestük a környező települések önkormányzatait projekt céljára alkalmas építési telkek rendelkezésre bocsátása tárgyban. A kiváltás minél szélesebb földrajzi területen történjen elvárásra tekintettel, megalapozott döntést hoztunk Tabdi Község Önkormányzatával való együttműködésről. Lakossági fórumon érzékenyítettük az érdeklődőket, az azt követő képviselő-testületi ülésen egyhangú döntés született a 3 db építési telek használatba adásáról a projekt céljára.
 • Megvizsgáltuk az intézmény használatában lévő közeli termőföld (legelő) építési övezeti előírásait a települési szabályozási tervben, majd kezdeményeztük Kaskantyú Község Önkormányzatánál a rendezési terv módosításának megkezdését. A feladat elvégzésével az önkormányzat megbízta a település tervezőt. Vele együtt történt egyeztetés a megyei főépítésznél a tárgyalásos eljárás lefolytatásáról és időbeli ütemezéséről. Felvettük a kapcsolatot földmérő mérnökkel a rendezési terv módosítása után aktuális telek megosztás elvégzése céljából. Felvettük a kapcsolatot a terület feletti tulajdonosi joggyakorló NFA megyei vezetőjével a tulajdonosi hozzájárulás megszerzése érdekében.
 • Lefolytattuk a beszerzési eljárást a tervező kiválasztására, a nyertes ajánlattevővel szerződést kötöttünk. (bejelentéses eljárásnál tervezői művezetésre is)
 • Ismertettük a tervezővel a tervezési feladatot, a felhasználói elvárásokat és a folyamatos konzultációs igényünket. A pályázat benyújtásáig több tervezési kooperációt tartunk.
 • Az építési alaprajzokat valamint a lakók véleményét figyelembe véve végeztük el a beszerzendő eszközök specifikálását. Indikatív ajánlatokat szereztünk be az eszközökre és a szolgáltatásokra (könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés)
 • Egyeztetést folytattunk a Szakmai Terv elkészítéséről, a feladatrészek kiosztásra kerültek.
 • Összeállítottuk a pályázati dokumentációt és beadtuk azt
 • Megtörténik a kaskantyúi ingatlanra vonatkozóan a rendezési terv módosítása, elfogadásra és kihirdetésre kerül a helyi építési előírásokról szóló önkormányzati rendelet.
 • Megrendeljük a kaskantyúi ingatlan megosztását, kérjük annak ingatlan-nyilvántartási átvezetését.
 • Kérjük a Földhivataltól a kaskantyúi termőföld (legelő) más célú használatának engedélyezését.
 • Megbízásra kerülnek a projektmenedzsment tagjai (munkaköri lírások módosítása, külső megbízás)
 • Elkészül a foglalkoztató épület építési engedélyes tervdokumentációja, benyújtásra kerül az építési engedély iránti kérelem.
 • A jogilag rendezett építési telkek rendelkezésre állását követő 5 munkanapon belül megtörténik az építkezés bejelentése az ETDR rendszerbe.
 • Elkészül az 5 lakóház és a foglalkoztató épület kiviteli tervdokumentációja, tervezői költségvetéssel együtt.
 • Közbeszerzési eljárás lefolytatása az építési kivitelezési munkára valamint a műszaki ellenőrzésre
 • A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt projekt kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt.
 • Lakók felkészítésének megkezdése
 • Építés, kivitelezés (5 lakóház + foglalkoztató)
 • Eszköz beszerzések lebonyolítása
 • Folyamatos feladatok: nyilvánosság, társadalmi érzékenyítés, horizontális feladatok
 • Projektátadás, működési engedély megszerzése, költözés