2017. március 27-én és 2018. augusztus 15-én lakossági fórumok kerültek megrendezésre Eleken a lakosság széles körű tájékoztatása érdekében.

A projektben érintett bentlakásos intézmény ellátottjai 2018. december 31-ig kiváltást megalapozó program keretében 140 órában kaptak felkészítést a kiscsoportok együttélésének szabályairól, az önálló életvitel elemeiről.

Az ellátottak felkészítésével együtt az intézményben dolgozó munkatársak felkészítése is megtörtént a Nemzeti Fogyatékosságügyi – és Szociálpolitikai Központ TÁRS projektjének (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) keretében.

A projektben tervezett 6 db egyenként 12 fő részére támogatott lakhatást biztosító ház felépült 2019. január 31-én.

2022. június 16-án a pályázat keretében nyílt nap valósult meg, melynek keretében a lakosság személyesen is megismerhette a támogatott lakhatásba kerülő ellátottakat, illetve a velük foglalkozó munkatársakat.

2022. július 07-én az Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona részleges korszerűsítése befejeződött.