• Kivitelezés

A kiváltás során, Nagykanizsán épület felújítás során 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon) került kialakításra, melynek a műszaki átadás-átvétele 2018. december 20-ig megtörtént. Becsehelyen kettő 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon), Tótszerdahelyen és Zalaszentivánon egy-egy 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon) került felépítésre, az épületek műszaki átadás-átvétele megtörtént.

Becsehely településen a Szolgáltató központ épületének felújítása megtörtént, a műszaki átadás-átvételre 2020. december 14. napján került sor.

  • Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra

A lakók felkészítését a Szociális Esély Nonprofit Kft. – megbízási szerződés alapján – 2018. augusztus 1-jén megkezdte. A szerződés alapján a felkészítők az alábbi témakörökben tartották a felkészítő foglalkozásokat:

  • Önismeret, önállóság, önérvényesítés
  • Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés
  • Életvezetési- és háztartási ismeretek
  • Támogatott lakhatás
  • Kapcsolati rendszerek ápolása és fenntartása
  • Kapcsolati szférák
  • Outdoor tréning

Fenti témakörökben minden lakó 20-20 órás felkészítésen vett részt, összesen 140 óra intenzív felkészítésben részesült.

Tudatosan felépített, egyre mélyülő ismeretanyaggal, szakértő kollégák bevonásával igyekeztünk minél teljesebb körű információkkal szolgálni lakóinknak, dolgozóinknak a projekttel kapcsolatban.

A lakók felkészítése a szerződésben előírt feltételekkel 2018. augusztus és 2018. november között zajlott, és eredményesen lezárult. A felkészítés végén a résztvevők névre szóló Igazolást kaptak a felkészítés elvégzéséről.

Rendszeres kapcsolatot ápolunk az FSZK (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.) illetékes munkatársaival, kik mind a lakói, mind a dolgozói felkészítésben aktívan részt vesznek.

  • Ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére érzékenyítő tevékenységek

A befogadó települések életében igyekszünk a pályázat jelenlegi szakaszában is egyre inkább jelen lenni, vendégként, illetve fellépőként részt veszünk a települési rendezvényeken, valamint több alkalommal megtörtént a gondnokok tájékoztatása és a települések vezetésének kezdeményezésére részt vehettünk falunapokon is. A lakosság érzékenyítése 2019. augusztus 25. napján Zalaszentiván településen és 2021. július 31. napján Tótszerdahely településen falunap keretében, továbbá 2021. szeptember 12. napján Becsehely településen szüreti felvonulás keretében megvalósult.