Nyitó rendezvény

A projekt keretében az ünnepélyes projekt nyitó rendezvény 2018. december 20-án került megtartásra, melyen az SZGYF, a település önkormányzatának képviselői, a lakosság és az ellátottak vettek részt.

 

Kivitelezés

A projekt keretében a mai napig 4 db támogatott lakhatású ingatlan (7562 Segesd, Kölcsey F. u., hrsz.: 943.; 7562 Segesd, Arany J. u., hrsz.: 980.; 7562 Segesd, Arany J. u., hrsz.: 985.; 7562 Segesd, Arany J. u., hrsz.: 1006/2.) épült meg. A kivitelezői szerződés megkötése 2018.08.27-én, az elkészült épületek műszaki átadás-átvétele 2019. február 21-én megtörtént.

A Szolgáltató Központ (7562 Segesd, hrsz.: 934.) felújítása megvalósult. A kivitelezői szerződés megkötése 2018.08.29-én, a felújított szolgáltató központ műszaki átadás-átvétele 2018. december 15-én megtörtént.

A projekt keretében megépítésre került az utolsó 2 db támogatott lakhatású ingatlan (7562 Segesd, Arany J. u., hrsz.: 997/2, 7562 Segesd, Széchenyi István u. 21. hrsz: 243. A kivitelezői szerződés megkötése 2020. október 20-án, az elkészült épületek műszaki átadás-átvétele 2021. november 19-én megtörtént. 

 

Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra:

A lakók felkészítése a támogatott lakhatással járó változásokra 2017. november hónapban megkezdődött. Intézményünk mentálhigiénés - fejlesztő csoportja saját tematikát és ütemezést dolgozott ki a projekt tervezett befejezésének 2018. december 31-ig tartó időszakára. Ennek értelmében 14 hónapig tartó lakói felkészítést terveztünk. A tematikában az életszerűség, a többségi társadalomban legszükségszerűbb készségek - képességek kialakítására, fejlesztésére került a hangsúly, valamint az önellátás, önállóság minél magasabb szintű elérése volt a cél. A felkészítésben a dolgozói team minden tagja részt vett. Az önállóság - önkiszolgálás témakörén belül a személyi higiéniára való igény kialakítása, és annak megfelelő szintű kivitelezése területén az ápoló - gondozó team a felkészítést 2017. novemberben megkezdte. Ezzel párhuzamosan a mentálhigiénés csoport megkezdte a kommunikáció témakörében is a felkészítést. Ehhez januártól a személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, és közlekedési ismeretek témaköre is hozzákapcsolódott.

2018. május 22-24-ig a mentálhigiénés csoport tagjai teljes létszámmal (5 fővel) lakói felkészítésen vettek részt Zalaszentlászlón, ahol egységes lakófelkészítő segédlet került bemutatásra. A tematika nem kötelező jelleggel alkalmazandó gyakorlatként került átadásra. A lakói felkészítést a Szociális Esély Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján 2018. augusztus 1-én 5 fő felkészítővel, a saját tematika és felkészítői segédlet összehangolásával 12 fős lakóközösségeknek 6 csoportban, napi 2 órában a mentálhigiénés csoport ismét megkezdte. A szerződés és a már egységesített tematika értelmében a felkészítők az alábbi témakörökben tartották a felkészítő foglalkozásokat.

  • Önismeret, önállóság, önérvényesítés,
  • Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés
  • Életvezetési - és háztartási ismeretek
  • Támogatott lakhatás
  • Kapcsolati rendszerek ápolása és fenntartása
  • Kapcsolati szférák
  • Outdoor tréning

A fenti témakörökben minden lakó 20-20 órás felkészítésen vett részt, összesen 140 óra intenzív felkészítésben részesült.

A lakói felkészítésnek a szerződésben előírt feltételekkel a felkészítők eleget tettek, a lakók felkészítése 2018. december 9-én lezárult.

 

Ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére érzékenyítő tevékenységek: 

Az EFOP-2.2.2 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás” felhívás keretében az EFOP-2.2.2-17-2017-00024 azonosító számú pályázat kapcsán 2022.05.24-én lakossági fórum került megtartásra Segesd településen, melyen az intézmény, az SZGYF és az önkormányzat képviselői vettek részt. 

A fórum keretében a helyi lakosságot tájékoztattuk projekt megvalósításával, céljával kapcsolatban, illetve a lakosság részéről felmerült kérdések megválaszolásra kerültek. 

 

Eszközbeszerzés: 

Az eszközök beszerzése folyamatban van.

 

Gépjármű:

1 db 9 személyes gépjármű beszerzése 2021.08.11-én megtörtént.