„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény férőhely kiváltási projektje” című és EFOP-2.2.2-17-2017-00025 azonosítószámú projekt eredményei

 

Bokrétaavató nyitórendezvény

Az EFOP-2.2.2-17-2017-00025. kódszámú, „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény férőhely kiváltási projektje” című projekt keretében 2019. február 12-én, a 4931 Tarpa Jókai u. 6. szám alatt került megrendezésre a Bokrétaavatóval egybekötött nyitórendezvény.

 

Kivitelezés

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósuló EFOP-2.2.2-17-2017-00025 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás keretében nyolcvannégy fogyatékossággal élő ember költözhet az eddigieknél nagyobb önállóságot biztosító lakásotthonokba

A programnak köszönhetően az érintettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény Tarpa székhely intézményéből hét darab, egyenként tizenkét férőhelyes lakásotthonba költözhetnek át. Két lakásotthon Gacsályban, öt pedig Tarpán került kialakításra a településekbe integrálva.

Az építési, bővítési és felújítási munkálatok tekintetében 4 db (12 férőhelyes) új lakóotthon építése és 3 db (12 férőhelyes) már meglévő épület felújítása, bővítése valósult meg, az alábbi helyszíneken:

 • 4931 Tarpa, Jókai u. 6. sz.
 • 4931 Tarpa, Petőfi u. 136. sz.
 • 4931 Tarpa, Petőfi u. 71. sz.
 • 4931 Tarpa, Petőfi u. 73/B.
 • 4931 Tarpa, Béke u. 12. sz.
 • 4972 Gacsály, Petőfi u. 77. sz.
 • 4972 Gacsály, Rákóczi u. 24. sz.
 • 4931 Tarpa, Baksa tanya 1. sz.

A kivitelezői szerződés 2018.08.22-én került aláírásra, az elkészült épületek műszaki átadás-átvétele 2019.04.23-án megtörtént.

Gacsály Ady Endre u. 27. szám alatti helyszín a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használatába került 2018.02.01 dátummal. Az egyesület, mint konzorciumi partner kerül bevonásra a projektbe 2020.12.17 napjával. 

Tarpa, Baksa tanya 1. helyszín 2021.06.01-től átkerült a Magyar Máltai szeretetszolgálat vagyonkezelésébe. 

 

Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra

Projektünk keretében lakóink a bentlakásos intézményből kikerülve közösségi lakhatási keretek között élik tovább mindennapjaikat. A kiköltözés jelentős változást hoz életükbe, a folyamat sikeresen csak úgy mehet végbe, ha a lakók el tudják fogadni a költözéssel járó életmódváltást és be tudnak illeszkedni az új környezetükbe.

Annak érdekében, hogy sikeresen meg tudjanak birkózni az új kihívással, komplex felkészítésben vettek részt, ezen felkészítést az intézmény mentálhigiénés és fejlesztő pedagógus munkatársai, külön ütemterv alapján 2018. január hónapban már megkezdték.

A felkészítés során érintett területek: önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése: kiscsoportos foglalkozás keretében a lakók megtapasztalhatták saját kompetenciáikat, megtanulták érdekeiket képviselni, fejlődött az önérvényesítő képességük. A támogatott döntéshozatal elsajátítása mindennapi feladat. Saját kompetencia határokon belül képviselni tudják az érdekeiket, fejlődik ítélőképességük, mindennapi életvitelükkel kapcsolatban meg tudnak hozni döntéseket. Életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek: kiscsoportos foglalkoztatás keretében a lakók mindennapi életvezetésének segítése és támogatása valósult meg.

A lakó felkészítés továbbá a Szociális Esély Nonprofit Kft. által szervezett lakófelkészítésből is állt.

A felkészítés időszaka: 2018.08.21 – 2018.12.11

A felkészítés helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény 4931 Tarpa Baksa tanya 1.

Ezen felkészítés keretében az ellátottak támogatott lakhatásra való felkészítését 5 fő szakmai munkavállaló végezte, akik a Szociális Esély Nonprofit Kft által Nyíregyházán szervezett továbbképzésen (a továbbképzés címe: Lakófelkészítők felkészítése) részt vettek.

Az ellátottak részére összesen 140 órában, 7 csoportban az alábbi bontásban, modulokban valósult meg a felkészítés:

 • Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés – 20 óra
 • Életvezetési és háztartási ismeretek – 20 óra
 • Kapcsolati szférák – 20 óra
 • Kapcsolatrendszerek kialakítása ás ápolása – 20 óra
 • Önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése – 20 óra
 • Támogatott lakhatás – 20 óra
 • Outdoor/ gyakorlati tréning – 20 óra

Csoportlétszám max.:10-12 fő

Tematika (gyakorlat és elmélet):

 1. Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés: verbális, nonverbális kommunikáció, együttélési szabályok, lakhatással kapcsolatos szabályok, egymás intim szférájának tiszteletben tartása, háztartással kapcsolatos feladatok megosztása, konfliktuskezelés.
 2. Életvezetési és háztartási ismeretek: hely, ahol élünk, tervezzük meg otthonunkat, gazdálkodás, pénzkezelés, ügyintézés a postán, az önkormányzatnál, időgazdálkodás, a munka, környezetünk állapota, főzés, kertgazdálkodás, vagyonvédelem.
 3. Kapcsolati szférák: kapcsolat a családdal, hozzátartozókkal, kapcsolatok minősége, új kapcsolatok kialakításának lehetősége, lakóközösség, törvényes képviselő, párkapcsolat, szolgáltatási gyűrű, kapcsolat a szolgáltatás gyűrű szereplőivel.
 4. Kapcsolatrendszerek kialakítása ás ápolása: barátok, lakók, dolgozók, szomszédok, helyi szervezetek, egyház, érdekvédelmi csoportok.
 5. Önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése: ki yagyok én, önbizalom, önbecsülés, egészség, betegség, hit, erkölcs, életminőség, önállóság, támogatott döntéshozatal, jogok, kötelezettségek.
 6. Támogatott lakhatás: ápoló- gondozó otthon összehasonlítása a támogatott lakhatással, jogszabályi környezet, komplex szükségletfelmérés, szolgáltatások, térítési díj, támogatott lakhatás működése.
 7. Outdoor: település látogatás, közintézmények megtekintése,részvétel települési programokon, érzékenyítés, befogadás elősegítése.

Az időkereteket, a felkészülési órákat, mindig az adott felkészülési csoport befogadási szintjéhez, teherbíró képességéhez, motivációs állapotához, szokásaihoz, napirendjéhez igazítottuk, hiszen ellátottjaink nem képesek több órát aktív figyelemmel eltölteni, minden tartalmi blokk után szünetet tartottunk, mert a felkészülést nem lehetett sürgetni, egyéni igényeknek kellett az előtérbe kerülni.

Az alábbi kompetenciákat szerezték meg az ellátottak a lakófelkészítés során:

 • az ellátott különbséget tud tenni az ápoló – gondozó otthoni ellátás és a támogatott lakhatás között
 • képessé vált az önismeret, önértékelés területén
 • képes az együttélés szabályainak megalkotására
 • életvezetési ismeretek elsajátítása, amelyekkel felvértezve képessé vált az önálló vagy részben önálló életvitelre
 • megismerte a támogatott lakhatást körülvevő szolgáltatási gyűrűt, a szociális és jóléti ellátások rendszerét
 • megismerte az esélyegyenlőség területeit

A lakófelkészítés során az alábbi elvárások léptek fel az ellátottakkal szemben egy – egy modul feldolgozásakor:

 • képesek legyenek megfogalmazni, milyen igényeik, szükségleteik vannak, mit jelent számukra a támogatás, személyes gondolatok kifejezése, csoportszellem kialakulása, elfogadás, befogadás,

A felkészítés tartalmi elemei, a modulok határozták meg hogy melyik felkészítési forma, módszer, technika szolgálja a legjobban a tartalmak elsajátítását, majdan használható tudássá válását.

 

A dolgozók felkészítése a kiváltással járó változásokra, az új szolgáltatási struktúrára

A dolgozók felkészítése a Nemzeti Fogyatékosságügyi – és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. TÁRS PROJEKT – A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című, EFOP-1.9.1-VEKOP/15 projektjének keretén belül történik, különböző képzések formájában.

A képzések céljai: A támogatott lakhatással kapcsolatos szakmai ismeretek és dolgozói kompetenciák megalapozása.

 

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében lévők részére végzett érzékenyítő tevékenységek

A kiváltásban érintett települések vonatkozásában a települések lakóinak felkészítése, lakossági fórumok és közösségi programok megszervezésével, illetve az azokon történő részvétellel (intézmény kiváltásban érintett ellátottjai és dolgozói) valósult meg.

Lakossági fórumok:

 • Gacsály település lakosságának tájékoztatása lakossági fórum keretében 2018.03.21-én.
 • Tarpa település lakosságának tájékoztatása lakossági fórum keretében 2018.03.16-án.
 • május 24. lakossági fórum került megszervezésre Tarpa településen.

A lakossági fórumokon sor került a projekt célkitűzéseinek ismertetésére, hiteles, tényszerű információ nyújtásra.

Közösségi programok:

 • Tarpa lakosságát érintően a XVII. alkalommal megrendezésre kerülő Kuruc nap megrendezésében való részvétel 2018. május 26-án.
 • Szintén Tarpa lakosságát érintően a XV. alkalommal megrendezésre kerülő Szatmár-Beregi Szilvanapokon való részvétel 2018. szeptember 29-én.
 • Bokrétaavató/Nyitórendezvény lebonyolítása 2019. február 12-én, Tarpa Jókai u. 6. szám alatt.
 • alkalommal megrendezésre került Kuruc napon való részvétel 2019. május 24-én.

A rendezvények kitűnő alkalmat biztosítottak a projekttel kapcsolatos többrétű szakmai feladat megvalósulására, szerepet kapott benne a lakosság tájékoztatása, az ellátotti, a fogyatékkal élő csoport társadalmi részvételének növelése, aktív részvétel a települést érintő rendezvényen, a lakosság attitűdformálása, az intézmény dolgozóinak rekreációja.

Valamint hozzájárultak az elfogadó, toleráns és nyitott társadalmi attitűd további alakításához, fenntartásához, a társadalmi esélyegyenlőség megteremetéséhez.

Az intézmény beregi keresztszemes díszítéssel ellátott sátrában helyet kapott a támogatott lakhatás keretében felépíteni kívánt lakóházak alaprajzai, tervrajzai, ami kézen fogható szemléltetést jelentett mindenki számára.

Az érzékenyítés, az ellátottakkal való találkozás, beszélgetés lehetősége, segítette az esetleges sztereotípiák és előítéletek kezelését, a diszkrimináció megelőzését, csökkentését.

A fogyatékkal élő emberek fogadására fel kell készíteni a település lakóit, szervezeteit, közintézményeit, erre legjobb eszköz, ha a résztvevők személyes tapasztalatokat szereznek a fogyatékkal élők élethelyzetéről.

Az intézmény dolgozói, a projektmenedzser, a szakmai asszisztens készségesen válaszoltak a lakosság, az érdeklődők kérdéseire.

Az intézmény ellátottjai is részt vettek a rendezvényeken, akik folyamatosan beilleszkedtek a rendezvény nyüzsgésébe, szívesen beszélgettek a település lakóival, igazi látható állampolgárokká váltak, a társadalom többi tagjával együtt integráltan, hasznosan töltötték a szabadidejüket.

Ezen rendezvények lehetőséget biztosítottak és előre vetítették egy kölcsönös támogatáson alapuló viszony kialakítását a Támogatott lakhatás környezetében. A lakófelkészítés outdoor moduljának is megfeleltek ezen hagyományőrző napok, hisz olyan felkészülési szituációt teremtett ez a részvétel, amely földrajzilag máshol, nem az intézményben zajlott.