A projekt a fogyatékkal élőket célozza meg, valamint az őket körülvevő mikro- és makro környezetet. Ennek érdekében olyan kommunikációs tevékenységet kell folytatnunk, mely lehetővé teszi, hogy a projektet és annak eredményeit minél szélesebb körben ismertté tegyük. A kommunikációs eszközök segítségével tájékoztatást nyújtunk a nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a folyamatban lévő vagy megvalósult projektelemekről, és arról a tényről, hogy Európai Uniós támogatásból valósult meg a projekt.

Projektünk keretében lakóink a bentlakásos intézményből kikerülve közösségi lakhatási keretek között élik tovább mindennapjaikat. A kiköltözés jelentős változást hoz életükbe, a folyamat sikeresen csak úgy mehet végbe, ha a lakók el tudják fogadni a költözéssel járó életmódváltást és be tudnak illeszkedni az új környezetükbe. Annak érdekében, hogy sikeresen meg tudjanak birkózni az új kihívással, komplex felkészítésben vesznek részt. A felkészítés során érintett területek: önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése: kiscsoportos foglalkozás keretében a lakók megtapasztalhatják saját kompetenciáikat, megtanulják érdekeiket képviselni, fejlődik az önérvényesítő képességük. A támogatott döntéshozatal elsajátítása mindennapi feladat. Saját kompetenciahatárokon belül képviselni tudják az érdekeiket, fejlődik ítélőképességük, mindennapi életvitelükkel kapcsolatban meg tudnak hozni döntéseket. Életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek: kiscsoportos foglalkoztatás keretében a lakók mindennapi életvezetésének segítése és támogatása (figyelemmel kíséri a lakók mindennapi szükségleteit, tevékenységeit és szükség szerint beavatkozik, vagy beavatkozást koordinál; az igénybevevők jelzéseit gyűjti és a jelzésekre beavatkozással reagál.)

El kellett készítenünk az egyéni szükséglet- és igényfelméréseket, ezáltal egyénre szabott kommunikációs üzeneteket tudunk megfogalmazni, célzottan olyan információval tudjuk ellátni az egyes lakókat, amelyektől a legnagyobb sikerességet várunk a célzott információ átadásában, illetve befogadásában.

A humánerőforrás tekintetében: a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek rendelkezésre állása, a dolgozók felkészítése, az intézményekben dolgozó szakemberek által a szociális ellátás presztízsének emelése a térségben.

A kiváltásban érintett települések vonatkozásában a település lakóinak felkészítése, lakossági fórumok megszervezése. Helyszínbejárás, intézménylátogatás keretében a lakosság személyesen ismerje meg az ellátottakat, a velük foglalkozó munkatársakat, az új lakókörnyezetet a jobb, szélesebb körű elfogadás érdekében.