• Nyitó rendezvény

A projekt keretében az ünnepélyes projekt nyitó rendezvény 2018. november 10-én került megtartásra, melyen az SZGYF, a település önkormányzatának képviselői, a lakosság és az ellátottak vettek részt. A Nyitó rendezvényről a MTI részére a sajtóközlemény kiküldésre került.

  • Kivitelezés

A kiváltás során, Egeraracsán egy 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon), Zalaapáti településen 5 db 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon) került felépítésre. Az épületek műszaki átadás-átvétele 2019. május 31-én megtörtént.

Zalaapáti településen a kiváltott intézmény, a Boróka Otthon helyszínén – 34 millió forint összegű beruházással, felújítással, korszerűsítéssel - szociális Szolgáltató központ került kialakításra, melynek műszaki átadás-átvétele megtörtént.

A projektben vállalt 6 db lakóotthon építése, valamint a Szolgáltató Központ létrehozása 100 %-ban teljesült.

A projekttel érintett ingatlanok 2022. május 1. napjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használatába kerültek.

  • Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra:

Tudatosan felépített, egyre mélyülő ismeretanyaggal, szakértő kollégák bevonásával igyekeztünk minél teljesebb körű információkkal szolgálni lakóinknak, dolgozóinknak a projekttel kapcsolatban.

A lakói felkészítést a Szociális Esély Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján 2018. augusztus 1-én megkezdte. A szerződés alapján a felkészítők az alábbi témakörökben tartották a felkészítő foglalkozásokat.

  • Önismeret, önállóság, önérvényesítés,
  • Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés
  • Életvezetési - és háztartási ismeretek
  • Támogatott lakhatás
  • Kapcsolati rendszerek ápolása és fenntartása
  • Kapcsolati szférák
  • Outdoor tréning

A fenti témakörökben minden lakó 20-20 órás felkészítésen vett részt, összesen 140 óra intenzív felkészítésben részesült.

A lakói felkészítésnek a szerződésben előírt feltételekkel a felkészítők eleget tettek, a lakók felkészítése 2018. december hónapban lezárult. A felkészítés végén a résztvevők névre szóló Igazolást kaptak a felkészítés elvégzéséről.

Rendszeres kapcsolatot ápolunk az FSZK (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.) illetékes munkatársaival, akik mind a lakói, mind a dolgozói felkészítésben aktívan részt vesznek.

  • Ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére érzékenyítő tevékenységek:

A befogadó települések életében igyekszünk a pályázat jelenlegi szakaszában is egyre inkább jelen lenni, vendégként, illetve fellépőként részt veszünk a települési rendezvényeken, valamint több alkalommal megtörtént a gondnokok tájékoztatása és a települések vezetésének kezdeményezésére részt vehettünk falunapokon is. A lakosság érzékenyítése 2019. december 1-én és december 21-én a községben tartott Adventi Ünnepség keretében megvalósult.