Nyitó rendezvény

A projekt keretében az ünnepélyes projekt nyitó rendezvény 2018. november 9-én került megtartásra, melyen az SZGYF, a település önkormányzatának képviselői, a lakosság és az ellátottak vettek részt. A Nyitó rendezvényről a MTI részére a sajtóközlemény kiküldésre került.

 

Kivitelezés

A projektben megvalósításra került új építésű lakóingatlan (lakóotthon) kivitelezése:

 • Zalaszentivánon egy 12 férőhelyes,
 • Zalalövőn egy 12 férőhelyes
 • Esztergályhorvátiban kettő 10 férőhelyes
 • Felsőrajkon egy 12 férőhelyes
 • Vaspörben egy 12 férőhelyes
 • Nagykanizsán 1 db 4 férőhelyes lakás felújítása

 

Búcsúszentlászló településen a kiváltott intézmény helyszínén felújítással, korszerűsítéssel szociális Szolgáltató központ került kialakításra, melynek műszaki átadás-átvétele megtörtént.

A projektben vállalt 5 db lakóotthon építése és 1 db TL biztosító lakás felújítása, valamint a Szolgáltató Központ létrehozása 100 %-ban teljesült.

 

Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra:

Tudatosan felépített, egyre mélyülő ismeretanyaggal, szakértő kollégák bevonásával igyekeztünk minél teljesebb körű információkkal szolgálni lakóinknak, dolgozóinknak a projekttel kapcsolatban.

A lakói felkészítést a Szociális Esély Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján 2018. augusztus 1-én megkezdte. A szerződés alapján a felkészítők az alábbi témakörökben tartották a felkészítő foglalkozásokat.

 • Önismeret, önállóság, önérvényesítés,
 • Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés
 • Életvezetési - és háztartási ismeretek
 • Támogatott lakhatás
 • Kapcsolati rendszerek ápolása és fenntartása
 • Kapcsolati szférák
 • Outdoor tréning

A fenti témakörökben minden lakó 20-20 órás felkészítésen vett részt, összesen 140 óra intenzív felkészítésben részesült.

 

Érzékenyítés:

A projekt Szakmai Tervében vállalt lakossági érzékenyítés három alkalommal megtörtént.

 

Gépjármű beszerzés

9 személyes gépjármű beszerzése megtörtént, amely az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, valamint mobil rámpával rendelkezik.