A kiváltás során, Felsőrajkon kettő 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon), Pölöskefőn egy 9 férőhelyes lakóépület (lakóotthon) került felépítésre, az épületek hatósági nyilvántartásba vétele 2019. márciusáig lezárult. Nagykanizsán, egy 4 férőhelyes lakás felújítása 2020 évben megtörtént. A projektben megvalósítás alatt áll Zalaszentivánon egy 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon) építése, valamint Nagykanizsán kettő, egyenként 4 férőhelyes lakás felújítása.. Ennek a projektnek a keretében került sor először az ellátottak új TL lakóotthonba történő beköltözésére Pölöskefő településen.

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés a pölöskefői 9 fős lakóotthon és a magyarszerdahelyi Szolgáltató központ esetében 2019. szeptember 16-án, a két 12 fős Felsőrajkon található lakóotthon esetében 2020.02.14-én, a nagykanizsai 4 fős lakás esetében 2020.12. 01-én történt meg.

Lezárult a lakók felkészítése amely 2018. augusztus és 2018. november között zajlott. Tudatosan felépített, egyre mélyülő ismeretanyaggal, szakértő kollégák bevonásával igyekeztünk minél teljesebb körű információkkal szolgálni lakóinknak, dolgozóinknak a projekttel kapcsolatban. A felkészítés végén a résztvevők névre szóló Igazolást kaptak a felkészítés elvégzéséről

Rendszeres kapcsolatot ápolunk az FSZK (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.) illetékes munkatársaival, akik mind a lakói, mind a dolgozói felkészítésben aktívan részt vesznek.

A befogadó települések életében igyekszünk a pályázat jelenlegi szakaszában is egyre inkább jelen lenni, ahol a települések vezetésének kezdeményezésére részt vehettünk falunapokon vendégként, illetve fellépőként is. A lakosság érzékenyítése három alkalommal megtörtént. (2019. július 20. Felsőrajk falunap, 2019. augusztus 3. Pölöskefő falunap és 2019. augusztus 24. Zalaszentiván falunap)

 

Gépjármű beszerzés

9 személyes gépjármű beszerzése megtörtént, amely az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, valamint mobil rámpával rendelkezik.