1. Tanácsadó szolgálat kiépítése és fenntartása

a) tanácsadók felkészítéséhez módszertan kidolgozása

b) tanácsadó személyek folyamatos módszertani támogatása felkészítési alkalmakon,

c) tanácsadó személyek felkészítése RSZTOP tartalmáról, valamint a kiírás specifikus céljainak elérése érdekében megvalósítandó feladatokról,

d) tanácsadói szolgálat létrehozása legalább 100 járásban – infrastrukturális feltételek megteremtése

 

2. Szakmai támogatás és kommunikáció

a) az RSZTOP-1.1.1 – 16-2016-00001, RSZTOP-1.1.1-16-00002, RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 és az RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 kiemelt projektek keretében élelmiszercsomagot és/vagy alapvető fogyasztási cikkeket kapó rászoruló személyek tájékoztatása:

- az élelmiszerek helyes tárolásáról és felhasználásáról;

- személyi higiénés tanácsadás;

- az alapvető fogyasztási cikkek helyes használatáról, a kisgyermekek bio-pszicho-szociális jólétéhez szükséges tanácsadás, szülői kompetenciák erősítése;

- egyéni tanácsadás a rászoruló személyek számára a szociális, egészségügyi támogatásokról, szolgáltatásokról;

- pénzkezelési tanácsadás;

- visszajelzések gyűjtése a csomagok tartalmára vonatkozóan;

- a tapasztalatok becsatornázása az RSZTOP-1.1.1 kiemelt projektjébe;

- együttműködés kialakítása az osztásért felelős szervezettel;

b) általános lakossági tájékoztatás a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programról;

c) eseményekhez kapcsolódó figyelemfelhívó programok, alkalmak szervezése rászoruló személyek elérése érdekében a célterület járásaiban;

d) információs anyagok, ismeretterjesztő anyagok készítése rászoruló személyek elérése érdekében;

e) régiós szakmai műhelyek létrehozása és működtetése;

 

3. Informatikai rendszer kiépítése

Főbb feladatok:

a) az RSZTOP-1.1.1., RSZTOP-2.1.1. RSZTOP-4.1.1. és célcsoportjait rögzítő nyilvántartási rendszerek jogosultsági adatainak összegzése;

b) az RSZTOP-ban részt vevő osztásban közreműködő szervezetek, munkatársak számára adatszolgáltatás a jogosultak köréről;

c) az osztás nyomon követése,

d) a tanácsadási alkalmak nyomon követése,

e) az informatikai rendszerről regionális szintű tájékoztató alkalmak megszervezése