A konzorciumvezető feladatai:

 1. kialakítani a projekt teamet,
 2. összehangolni a projektben dolgozó szakemberek munkáját,
 3. ellenőrizni az egyes feladatkörök ellátását,
 4. a feladatok teljesülését,
 5. kapcsolatot tartani a projekt megvalósulási helyszíneivel, az intézmények igazgatóival, szakmai munkatársaival, továbbá a célcsoporttagokkal,
 6. eseteket és problémákat kezelni,
 7. együttműködni a projekttel érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és egyházakkal, segíteni pályázati tevékenységüket,
 8. és beszámolókat készíteni.

Továbbá a pályázati felhívásnak megfelelően a projekt előkészítéstől a fizikai befejezésig szükséges a Szakmai Koordinációs Fórum (SZKF) fenntartása, mely legalább negyedévenkénti rendszerességgel nyomon követi a projekt szakmai előrehaladását, eredményeit, hatékonyságát. Továbbá a konzorcium munkáját hivatott segíteni tanácsadó testületként a Szakmai Koordinációs Fórum (SZKF). A Fórum a projekt fizikai befejezéséig működik. Ez a konzorciumvezető irányításával valósul meg.

A konzorciumtag(ok) feladatai:

 1. előkészíti a projektekkel kapcsolatos szabályzatokat.
 2. elvégzi a projektek indításához szükséges előkészítési, tervezési feladatokat
 3. A főosztály keretében működő projektmenedzserek a vonatkozó szabályzatok szerint felelősek az egyes projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért a projektek kezdeményezési, tervezési, végrehajtási, követési és zárási feladatainál.
 4. figyelemmel kíséri a projektek előrehaladását és a feladatok teljesülését,
 5. irányítja a projektekkel kapcsolatos adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat,
 6. összegyűjti és elemzi a projektek működésével kapcsolatos információkat.

A MÁK a főosztály keretein kívül vezetett projektek esetén:

 1. részt vesz az adott projektre vonatkozó működési szabályok elkészítésében,
 2. a szabályzatok alapján projektvezetési és adminisztrációs támogatást nyújt a projektek végrehajtásához
 3. és figyelemmel kíséri a projektek előrehaladását és a feladatok teljesülését.

Az uniós finanszírozású feladatok esetén gondoskodik a források felhasználásával kapcsolatos szabályozásoknak megfelelő teljesítésről a feladatok/projektek végrehajtása során. Ennek során kiemelten gondoskodik a támogatási szerződések kezelésével, a finanszírozással érintett projektek menedzselésével, szakmai teljesítésével és a kifizetések kezelésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek megfelelőségéről.

Összetett, stratégiai célokat megvalósítós program esetén gondoskodik a célok elérését megvalósító projektek és egyéb feladatok összhangjáról.