Projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma: 50 db – teljesült.

Szervezetfejlesztési intézkedéssel érintett intézmények száma: 1 db – teljesült.

A rehabilitációs és átmeneti ellátást nyújtó, jelenleg is működő intézmények egy része nem felel meg a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételeknek. Magas az ideiglenes idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények száma, az elhelyezési körülmények tekintetében nem megfelelő intézmények korszerűsítésre szorulnak az ellátási feltételek javítása, az igénybevevők életminőségének javítása érdekében. A korszerűsítés mellett új (külső) férőhelyek létrehozása is szükséges az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben és a rehabilitációs ellátásban az ellátottak megfelelő rehabilitációja, reintegrációja, reszocializációja érdekében.

A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon szabási telephelye (7544 Szabás, Szabadság u. 86.) 50 fő szenvedélybeteg személy rehabilitációs ellátását biztosítja egy korszerűtlen kastélyépületben. Eddig nem volt lehetőség az épület felújítására, korszerűsítésére, mely ennek következtében jelentős állagromlást szenvedett.

A projekt keretében az épület korszerűsítésére és felújítására került sor. A felújítás során megvalósult a leromlott állapotú kastélyépület tetőszerkezetének javítása, nyílászáró cseréje, a vizesblokkok felújítására és a lakószobák festésére is sor került. Mindez a szakemberek méltó munkakörülményei mellett, az ellátás színvonalának emelkedését és az ellátottak jobb életminőségét is szolgálja.

Szakmai nap:

A projekt keretében együttműködési megállapodás került megkötésre a fogyatékos személyek részére támogatott lakhatást biztosító intézmény fenntartójával, a Diótörő Alapítvánnyal. A szakmai nap megszervezését az együttműködés konkrét, gyakorlatban történő megvalósulásának szükségessége indokolta.

A szakmai napon a résztvevők számára bemutatásra kerültek a projekt keretében megvalósult együttműködés formái (pl. intézménylátogatás), valamint további lehetőséget biztosítunk (munkatársi és fenntartói szinten egyaránt) a már kialakult szakmai kapcsolatok elmélyítésére, problémamegoldásra és a további együttműködés lehetőségeire fókuszálva.