Projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma: 20 db – teljesült.

Szervezetfejlesztési intézkedéssel érintett intézmények száma: 1 db – teljesült.

A rehabilitációs és átmeneti ellátást nyújtó, jelenleg is működő intézmények egy része nem felel meg a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételeknek. Magas az ideiglenes idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények száma, az elhelyezési körülmények tekintetében nem megfelelő intézmények korszerűsítésre szorulnak az ellátási feltételek javítása, az igénybevevők életminőségének javítása érdekében. A korszerűsítés mellett új (külső) férőhelyek létrehozása is szükséges az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben és a rehabilitációs ellátásban az ellátottak megfelelő rehabilitációja, reintegrációja, reszocializációja érdekében.

A közvetlen célcsoport a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Drávakastély szociális otthoni telephely rehabilitációs férőhelyein élő 20 személy. A projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek, számára ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény korszerűsítése. A korszerűsítés megvalósulásának, a tárgyi feltételek jogszabályi megfelelőségének biztosításával a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés megszerzése.

Ingatlanok átalakítása felújítása

  • Főépület, 7979 Drávatamási, Fő u. 41/a. hrsz: 157.: • Tető héjazat és tetőablakok cseréje.
  • A korábban irodaházként funkcionáló épület, 7979 Drávatamási, Fő u. 77. hrsz: 118.: A földszint átalakítása és felújítása: akadálymentes vizesblokk kialakítása, meglévő közlekedőből leválasztva WC kialakítása, pénztár helyiségből akadálymentes szoba kialakítása, igazgatói irodából 1 db lakóegység kialakítása (6 db 1 személyes szoba + fürdőszoba), földszinten teljes belső felújítás – burkolat csere, belső nyílászárók cseréje és festés, akadálymentes bejárhatóság biztosítása.
  • A korábban szolgálati lakásként funkcionáló épület, 7979 Drávatamási, Fő u. 78. hrsz: 117.: • belső terek felújítása (festés és burkolat csere), • belső nyílászárók cseréje, • akadálymentes vizesblokk kialakítása, • akadálymentes bejárhatóság biztosítása.

Szakmai nap:

A projekt keretében együttműködési megállapodás került megkötésre a fogyatékos személyek részére támogatott lakhatást biztosító intézmény fenntartójával, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével.

A szakmai nap keretében lehetőséget biztosítottunk (munkatársi és fenntartói szinten egyaránt) a már kialakult szakmai kapcsolatok elmélyítésére, problémamegoldásra és a további együttműködés lehetőségeire fókuszálva.