A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon vegyes profilú, integrált, tartós bentlakást és támogatott lakhatást nyújtó intézmény. Tizennégy helyszínen biztosítja összesen 510 lakó ellátását. A rehabilitációs ellátásnak helyet adó épületek, lakóegységek a projekt tervezése idején nem feleltek meg a tárgyi feltételekkel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek. A telephely ideiglenes hatályú szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel rendelkezett a személyi és tárgyi feltételek hiányosságai miatt.

A projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek, számára ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény korszerűsítése. A korszerűsítés megvalósulásának, a tárgyi feltételek jogszabályi megfelelőségének biztosításával a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés megszerzése. A közvetlen célcsoport a Drávakastély szociális otthoni telephely rehabilitációs férőhelyein élő 20 személy.

Főbb tevékenységek:

Ingatlanok átalakítása felújítása;

  • Főépület, Drávatamási, Fő u. 41/a. hrsz. 157.: Tető héjazat és tetőablakok cseréje.
  • A korábbi irodaház, Drávatamási, Fő u. 77. hrsz. 118.: A földszint átalakítása és felújítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása, meglévő közlekedőből leválasztva WC kialakítása, pénztár helyiségből akadálymentes szoba kialakítása, volt igazgatói irodából 1 db lakóegység kialakítása (6 db 1 személyes szoba + fürdőszoba), földszinten teljes belső felújítás, burkolat csere, belső nyílászárók cseréje és festés, akadálymentes bejárhatóság biztosítása.)
  • A korábbi szolgálati lakás, Drávatamási, Fő u. 78. hrsz. 117.: Belső terek felújítása (festés és burkolat csere), belső nyílászárók cseréje, akadálymentes vizesblokk kialakítása, akadálymentes bejárhatóság biztosítása.