A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a terepszemle alapján az elvégzendő tevékenységek elsődleges felmérése. A felújítási munkálatokhoz kötődően szakemberekkel, szakértőkkel történő kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció.

Előzetes költségbecslés és ütemezés elkészítése. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, mely megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, következményeit. Az együttműködési megállapodás megkötése a támogatott lakhatást működtető szervezettel.

A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás hatékony felhasználásának átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó igénybevétele, továbbá a beszerzéseket is a kiválasztott cég fogja lebonyolítani.

A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására három – a pályázó alkalmazásában álló (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, és 1 fő szakmai vezető,) dolgozó kinevezésével kerül sor, heti 10 órában.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása, mely eredményeként a szerződéskötést és munkaterület átadását követően megkezdődhet a kivitelezés.

Külső szakértő A beszerzésre kerülő szakértői szolgáltató folyamatos koordinációt biztosít az SZGYF központi irányítási szerve, a megyei kirendeltségek és az intézmények háromszintű döntéshozatali rendszerén belül. Biztosítja a gyors és minőségi információáramlást, döntéshozatalt és döntésvégrehajtást. A lokális projektmenedzsment és szakmai munkatársak ezt a kiterjesztett tevékenységet nem tudják kezelni és működtetni, így a sikeres projektvégrehajtás érdekében elengedhetetlen a szolgáltatás megléte.

Jelen pályázat megvalósítása során nincs szükség az Aranyág Otthon rehabilitációs részlegében élő 21 fő ellátott időszakos elhelyezésének biztosítására külső szolgáltató által biztosított helyszínen, mivel a korszerűsítési munkálatok az ellátottak ideiglenes külső helyszínre költöztetése nélkül megoldhatóak.

A projekt nyilvánosságát a teljes projekt időszak alatt biztosítjuk. A kommunikációs tevékenység egyik célja az, hogy a szélesebb nyilvánosság megfelelő tájékoztatást kapjon a projekt céljáról és eredményeiről, valamint arról, hogy a fejlesztés az EU támogatásból valósult meg. Emellett fontos szempont, hogy a fejlesztések megfelelően legyenek dokumentálva.