A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban a kiinduló állapot és igények, szükséges felmérések fejlesztése, szakemberek bevonása (műszaki előkészítő terv, költségbecslés, szakmai terv készítése)

Előzetes költségbecslés és ütemezés elkészítése. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, mely megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, következményeit. Az együttműködési megállapodás megkötése a támogatott lakhatást működtető szervezettel.

A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás hatékony felhasználásának átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó igénybevétele,

A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására három – a pályázó alkalmazásában álló (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, és 1 fő szakmai vezető,) dolgozó kinevezésével kerül sor, heti 10 órában.

A műszaki tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása.

Közbeszerzési eljárás alapján a kivitelező kiválasztása és az átalakítás megvalósítása.

Egyéb beszerzések lebonyolítása (rendezvényszervezés, műszaki ellenőr, szekértői szolgáltatás).

Megvalósításhoz szükséges szerződések megkötése, teljesítés ellenőrzése.

Szakmai rendezvények megszervezése.

A projekt nyilvánosságát a teljes projekt időszak alatt biztosítjuk. A kommunikációs tevékenység egyik célja az, hogy a szélesebb nyilvánosság megfelelő tájékoztatást kapjon a projekt céljáról és eredményeiről, valamint arról, hogy a fejlesztés az EU támogatásból valósult meg. Emellett fontos szempont, hogy a fejlesztések megfelelően legyenek dokumentálva.

Eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzés eljárás előkészítése, lebonyolítása

Szállítói szerződés megkötése, eszközök telepítése