A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: „Férőhelykiváltás Pásztoriban”

 

A projekt összköltsége: 1.531.469 .164 Ft 

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás összege: 1.140.108.938 Ft

A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: 391.360.226 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt hozzájárul a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan, 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltására Pásztorin, amely elősegíti a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítását.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i):

9311 Pásztori, hrsz.: 262/5 Alsó u. 2/D.  

9311 Pásztori, hrsz.: 262/7 Alsó u. 2/B.  

9145 Bágyogszovát, hrsz.:839 József A. u.  

9145 Bágyogszovát, hrsz.: 582, Fő utca 29-31.  

9134 Bodonhely, hrsz.: 47/2, Dózsa György utca 39-41.  

9312 Szilsárkány, hrsz.: 97/5, Fő utca 108/A 

9325 Sopronnémeti, hrsz.: 278, Kossuth utca 39.  

9325 Sopronnémeti, hrsz.: 300 Hunyadi u. 19. 

9327 Vág, hrsz.: 47/1 Gyöp u. 17.  

9327 Vág, hrsz.:50 Gyöp u. 13.  

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00010