A kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A projekt címe: „Férőhelykiváltás Pásztoriban”

A szerződött támogatás összege: 1 537 801 464.- Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt hozzájárul a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan, 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltására Pásztorin, amely elősegíti a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítását.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne(i):

9311 Pásztori, Alsó utca 39-41. hrsz 167/1

9311 Pásztori, Alsó utca 30. hrsz. 227

9311 Pásztori, hrsz. 262/5

9311 Pásztori, hrsz. 262/7

9134 Bodonhely, hrsz. 47

9145 Bágyogszovát, Fő utca 29-31., hrsz. 582

9145 Bágyogszovát, hrsz. 839

9312 Szilsárkány, Fő utca 108/A hrsz. 97/3

9325 Sopronnémeti, Kossuth utca 39. hrsz. 278

9325 Sopronnémeti, hrsz. 300

9327 Vág, hrsz. 47/1

9327 Vág, hrsz. 50

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00010