A projekt előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódóan, az előzetes feltételek megteremtéséhez az alábbi feladatokat szükséges elvégezni.

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Az egész projekt alapja egy szakmailag és pénzügyileg átgondolt, megvalósítható és fenntartható tanulmány, mely az előkészítés, a megvalósítás, valamint fenntartás paramétereit, tevékenységeit részletesen tartalmazza. Alapvető cél, hogy a megvalósíthatósági tanulmány illeszkedjen az SZGYF és a fejlesztéssel érintett intézmény fejlesztési stratégiájához.

Műszaki tervek elkészítése

A tervezés során komplett (építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági) kiviteli tervdokumentáció készül, mely elengedhetetlen feltétele a minőségi kivitelezői munka elvégzésének. Az épület akadálymentesítésének tervezését rehabilitációs szakmérnök végzi.

A tervezés során kiemelt figyelmet fordítunk az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, továbbá a 7/2006. TNM (V.24.) rendelet előírásaira.

A beruházás nem építési engedély köteles, viszont a működési engedélyhez kapcsolódóan több szakhatósági egyeztetésre lesz szükség, melyet a tervező bonyolít és megfelelően dokumentál.

Együttműködési megállapodás megkötése a megyében működő támogatott lakhatással

Együttműködés kialakítása a térségben működő támogatott lakhatást nyújtó szolgáltatókkal. A szakmai kapcsolat és ismeretség már régóta fennáll, azonban most hivatalos együttműködési megállapodás formájában nyilatkozat jött létre a felek között, hogy a jövőben szakmailag együtt kívánnak működni, mely együttműködés kereteit, illetve részleteit a projekt megvalósítása alatt pontosítják, definiálják.

Közbeszerzések, beszerzések előkészítése és lebonyolítása

A projekt megvalósítása során cél, hogy a vonatkozó közbeszerzési jogszabályoknak, az SZGYF beszerzési és közbeszerzési szabályzatának, valamint a pályázati útmutató szabályainak megfelelően tervezzük és bonyolítsuk a beszerzéseket, közbeszerzéseket.

Meglévő lakóépületek átalakítása, korszerűsítése az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet tárgyi feltételeinek való megfelelés, valamint az energiahatékonyság és az ellátottak komfortérzetének növelése érdekében, továbbá projektarányos, funkcionális akadálymentesítés megvalósítása

A projekt egyik fő szakmai tevékenysége és célja a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény turbékpusztai telephelyén lévő lakóépületek közül 5 db belső átalakítása az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet tárgyi feltételeinek való megfeleltetés érdekében, továbbá ezen épületek energetikai korszerűsítése és modernizálása a lakók lakhatási és életkörülményeinek javítása, valamint az energiahatékonyság és kedvezőbb fenntartási költségek elérése céljából, illetőleg az érintett épületek vonatkozásában az ellátottak igényéhez alkalmazkodó, projektarányos funkcionális akadálymentesítés megvalósítása.

A felújítással érintett ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában és az SZGYF vagyonkezelésében vannak, a Szigetvár 0275/3 Hrsz. alatt találhatóak. Mind az 5 épület azonos alapterületű, azonos elrendezésű (esetlegesen tükrözve) kétszintes épület. Az épületekben mindegyikében 24 férőhely van, a felújítás ezáltal 120 férőhelyet érint.

A jelenlegi belső térstruktúra nem biztosítja az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben megszabott 6 m2/fő előírást. Az előírásnak való megfelelés érdekében belső átalakítással minden épületben az emeleten egy további szoba kerül kialakításra.

Az épületekben az ellátottak igényeihez igazodó, projektarányos és funkcionális akadálymentesítés fog megvalósulni.

A projekt megvalósítása során az intézmény 5 épületében a meglévő fa homlokzati nyílászárókat korszerű hőszigetelt műanyag nyílászárókra cseréljük. Az új nyílászárók külső árnyékolót és szúnyoghálót is kapnak. Sor kerül a radiátorok karbantartására és minimális felújítására, valamint az épület villamos rendszere és vezetékhálózata is részben megújul. Minden épületben új, korszerű elosztó szekrény készül. A tetőtérben a falazatok megbontása miatt új vezetékhálózat készül, új dugaljakkal és a meglévő lámpák áthelyezésével.

Az ellátottak igényeihez igazodva projektarányos, részleges akadálymentesítés valósul meg. Akadálymentesítéssel csak az „A” típusú (1 db) épület érintett: egyik lakószobája és a kiszolgáló helyiségei akadálymentessé válnak, ezért a meglévő tornác részleges elbontása után új elő lépcső és rámpa készül, a megfelelő kültéri világítással együtt. Az akadálymentes helyiségek megközelítéshez az útvonalon szereplő összes nyílászáró akadálymentesítése szükséges. Új akadálymentes vizesblokk készül a meglévő válaszfalak bontásával.

Elvárt eredmény, hogy a lakóépületek megfeleljenek az 1/2000. (I.7) SzCsM rendeletben előírt tárgyi feltételeknek, továbbá a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet energetikai előírásainak, illetőleg megvalósuljon az ellátottak igényeihez igazodó, projektarányos funkcionális akadálymentesítés.

Eszközbeszerzés

A projektben megvalósul az intézményben elhelyezett ellátottak igényeihez igazodó 3 db speciális, fejlesztő számítógép beszerzése.

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság elemei által a projektet és az annak keretében megvalósuló tevékenységeket a társadalom széles köre megismeri és elfogadja.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság célja, hogy a növelje a projekt ismertségét és elfogadtassa azt a közvélemény által. A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenység célja a projekteredményekről történő folyamatos tájékoztatás, az egyes mérföldkövek megismertetése a széles közvéleménnyel és a projekt eredményeit felhasználók minél szélesebb rétegével.

A projekt előkészítése és megvalósítása során az ÁÚF c. dokumentum, valamint a KTK 2020 c. dokumentum alapján előírt tevékenységek megvalósítását tervezzük.