A projekt eredményeként az intézmény 5 épületében a meglévő fa homlokzati nyílászárókat korszerű hőszigetelt műanyag nyílászárókra cseréljük. Az új nyílászárók külső árnyékolót és szúnyoghálót is kapnak. Sor kerül a radiátorok karbantartására és minimális felújítására, valamint az épület villamos rendszere és vezetékhálózata is részben megújul. Az ellátottak igényeihez igazodva projektarányos, részleges akadálymentesítés valósul meg. Jelenleg az egy főre jutó nm-re jutó előírást az intézmény nem tudja teljesíteni. A belső átalakításoknak köszönhetően ezt a problémát orvosolni tudjuk, így az intézmény megfelel a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételeknek egyaránt.

A projekt konkrét részcéljai:

 1. 5 épület (24 fős) energetikai korszerűsítése:
 • nyílászáró csere
 • részleges fűtés korszerűsítés
 • részleges villamos rendszer felújítás
 1. az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesítés
 2. emeleten belső tér átalakítás
 3. eszközbeszerzés
 • Cél a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásban működő Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény székhelyén (Szigetvár, Turbékpuszta 1.) 120 rehabilitációs férőhelyet biztosító 5db jelenleg is működő, meglévő lakóépület átalakítása, korszerűsítése, az ellátási feltételek és egyúttal az ellátottak életminőségének érzékelhető javítása.
 • Cél, hogy a projekt hatására és a fejlesztés eredményeként az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosíthatók legyenek az 5 db lakóépületben. Épületenként a 20 helyett 22-24 fő van összesen elhelyezve, amely átlagban 3-4 fővel több, mint az a jelenlegi épületkialakítások alapján lehetséges. Ez intézményi szinten összesen 15 férőhelyet, 15 főt érint. Cél ennyivel csökkenteni az érintett lakószobákban a férőhelyeket, egyidejűleg a megfelelő építészeti lehatárolással újakat kialakítani az emeleti szinten.
 • Cél, hogy a beruházással az ellátottak igényeihez, valós szükségleteihez igazodó, projektarányos akadálymentesítés kialakítása megtörténjen.
 • Cél, hogy a beruházás keretében olyan energetikai korszerűsítés is megvalósuljon, amely az ellátotti célcsoport életminőségének javulása mellett az épületek gazdaságos és környezetkímélő működését fogja eredményezni.
 • Cél, hogy ellátási területen működő támogatott lakhatással való együttműködés, vagy annak hiányában a megyében működő támogatott lakhatással való együttműködés során minden fél számára hatékony, a rehabilitációs problémát jól kezelő és arra reflektáló kapcsolat jöjjön létre.
 • Cél, hogy a jövőben a visszaesés-prevenció színterévé váljon az intézmény. Akár a támogatott lakhatásban nem jól funkcionáló ellátottak, vagy éppen a támogatott lakhatási formára várakozó – arra nem kellően felkészített - ellátottak fogadására álljon készen, és végezze el az érintettek hatékony felkészítését.
 • Cél, hogy a támogatott lakhatással való együttműködés keretében szakmai találkozók, workshopok kerüljenek megrendezésre, hatékonyak legyenek, segítsék a fogyatékos személyek irányába meglévő negatív előítéletek csökkentését, leküzdését, a befogadó attitűd kialakítását.

Célcsoport bemutatása:

A projektnek több célcsoportja van. A közvetlen és közvetett célcsoport rétegződése: egyéni, intézményi és társadalmi. Az egyéni szintet alkotják mindazok a fogyatékossággal élő emberek/pszichiátriai betegek, akik rehabilitációs bentlakásos szociális intézményekben élnek, vagy a bekerülési várólistán lévő ellátást igénylők, továbbá a közvetlen családtagjaik. Másrészt – szintén egyéni szinten – a fogyatékossággal élő személyek intézményi ellátását végző szakemberek, személyi segítők, gondnokok.

Az egyéni szinten túl a projekt jelentős, a komplex intézmények szintjén jelentkező célcsoportokra is jelentős hatással lesz. Esetünkben a rehabilitációs ellátási forma megújulási folyamatában érintett intézményrendszer szereplői és fenntartói, továbbá a közfeladatot ellátó szervezetek és szolgáltatók esetében a projekt a fogyatékossággal élő személyeken, családtagjaikon és a szakembereken túl az őket körülvevő, velük közvetlen kapcsolatban álló intézményekre is irányul. Ezen célcsoportba tartoznak különösen és kiemelve a térségben és megyében már működő támogatott lakhatást nyújtó ellátások, a különféle célzott szociális alap-, nappali- és bentlakásos szociális szolgáltatásokat nyújtók, valamint azon társszakmák, társágazatok intézményei, melyek rendszeresen kapcsolódnak a rehabilitációs célú bentlakásos intézményekhez. Ilyen társágazat az egészségügy (annak kapcsolódó alap- és szakellátása), a foglalkoztatás ügy (főként az aktív munkaerő-piaci eszközrendszereken, szolgáltatásokon keresztül).

A harmadik szintet a helyi társadalom képviseli. Közvetlen célként a fogyatékossággal élő személyeket körülvevő, velük mindennapos kapcsolatban álló szűkebb környezet fogalmazható meg. A rehabilitáció folyamatában kulcsfontosságú szerepe van a kiköltöző intézményi lakók új szomszédságának, valamint az adott település (rész) véleményformálóinak. A korábbi rehabilitációk tapasztalata alapján e két célcsoport közvetlen elérése, a rájuk irányuló tevékenységek tervezése és megvalósítása nagyban hozzájárul, vagy épp akadályozhatja a rehabilitáció sikerét.