A jelenlegi projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolás-gondozást nyújtó rehabilitációs intézmények férőhelyeinek korszerűsítése.

 

Elsődleges cél a rehabilitációba bevont ellátottak „A” lakóépületének korszerűsítése, gazdaságos, fenntartható üzemeltetést biztosító állapot elérése, az itt élő ellátottak életkörülményeinek javítása, ezáltal a rehabilitációs célkitűzéseket nagymértékben befolyásoló tárgyi feltételek javítása.

 

A korszerűsítés keretében

 • a tető anyagának valamint az esőcsatornák cseréje,
 • a külső fa nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra,
 • a hőszigetelés,
 • a lakószobák padlózatának cseréje,
 • az elektromos hálózat felújítása,
 • a fűtési rendszer korszerűsítése
 • a szobák bútorzatának cseréje
 • az intézmény belterületén található járda felújítása, akadálymentesítése,

 

A projekt konkrét részcélja:

 

 • az intézmény „A” épületének korszerűsítése,
 • az intézmény belterületén található járda felújítása, akadálymentesítése,
 • 24 rehabilitációs férőhely felújítása,
 • az intézmény férőhelyeinek 100% kihasználtságának folyamatos fenntartása,
 • az ellátottak életkörülményeinek javítása, számukra az intézmény
 • kényelmesebbé, élhetőbbé, otthonosabbá tétele,
 • az ellátottak hozzásegítése az internet megismeréséhez,
 • a korszerűsítés hosszú távon minimum 30%-al csökkentse az intézmény

fűtésköltségét

 • a projekt keretén belül megvalósított szakmai programok segítségével erősödjön az intézmény társadalmi re-integrációs funkciója.
 • Szervezetfejlesztés, szakmai találkozók, workshopok szervezése

 

 

Célcsoport bemutatása:

 • Közvetlen: az intézményben ellátott szenvedélybetegek
 • Közvetett: az érintett intézményben szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók
 • Érintett: az érintett szenvedélybeteg személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, gondnokok, szomszédság, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.)