Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása:

A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a terepszemle alapján az elvégzendő tevékenységek elsődleges felmérése. A felújítási munkálatokhoz kötődően szakemberekkel, szakértőkkel történő kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció. Előzetes költségbecslés és ütemezés elkészítése. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, mely megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, következményeit. Az együttműködési megállapodás megkötése a támogatott lakhatást működtető szervezettel.

A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás hatékony felhasználásának átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó igénybevétele, továbbá a beszerzéseket is a kiválasztott cég fogja lebonyolítani.

A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására három – a pályázó alkalmazásában álló (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, és 1 fő szakmai vezető) dolgozó kinevezésével kerül sor, heti 5 órában foglalkoztatva.

 

A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása, mely eredményeként a szerződéskötést és munkaterület átadását követően megkezdődhet a kivitelezés.

A korszerűsítés megvalósítása érdekében kiviteli tervek készítése szükséges. A kivitelezési dokumentációk minden munkarésze a megértéséhez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az ellenőrzéséhez szükséges mértékben készül. A tervek alapján egyértelműen csak a megrendelő és tervező szándéka szerinti épület lesz megvalósítható.

Jelen pályázat megvalósítása során nincs szükség az Olajág Otthon rehabilitációs részlege 24 fő ellátottjának időszakos elhelyezésére külső szolgáltató által biztosított helyszínen, mivel a korszerűsítési munkálatok ideje alatt az intézmény helyben megoldja az ellátottak időszakos elhelyezését. 

 

A projekt nyilvánosságát a teljes projekt időszak alatt biztosítjuk. A kommunikációs tevékenység egyik célja az, hogy a szélesebb nyilvánosság megfelelő tájékoztatást kapjon a projekt céljáról és eredményeiről, valamint arról, hogy a fejlesztés az EU támogatásból valósult meg. Emellett fontos szempont, hogy a fejlesztések megfelelően legyenek dokumentálva.