EFOP-2.2.3-17-2017-00024 - Feladatok bemutatása

 

2017. június Elkészült a Megvalósíthatósági Tanulmány
2017. június Együttműködési megállapodás került megkötésre a Zsibriki Drogterápiás Intézet Szenvedélybetegek Támogatott Lakhatása intézménnyel, mely megállapodás keretében Felek vállalják, hogy a támogatási időszak során a rehabilitációs intézményi ellátás és a támogatott lakhatás közötti szakmai ellátás-szervezési feladatokat kidolgozzák, azokat jogszabályi előírásoknak megfelelő módon végrehajtják.
2017. június Vállalkozási szerződés került megkötésre engedélyezési terv elkészítésére.
2018. február Jogerőre emelkedett az építési engedély.
2018. október Az első közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás eredménytelen volt, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem érkezett ajánlat
2018. december A második közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás eredménytelen volt, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem érkezett ajánlat.
2019. november A harmadik közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására az eljárás eredménytelen volt, tekintettel arra, hogy a kivitelező az ajánlati kötöttség alatt ajánlatát visszavonta, így ajánlata érvénytelen.
2020. szeptember

A kiviteli tervek módosítása vált szükségessé, mivel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6.§ (2) bekezdés szerint: „Új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő – a 6/B. §-ban meghatározott kivétellel – minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek”. Tekintettel arra, hogy a korábbi kiviteli tervek alapján az épület nem felelt volna meg a fenti jogszabály szerinti követelményeknek, azaz nem teljesítette a nulla energiaigény feltételt, ezért a kiviteli tervek módosításra kerültek.

2021. február A kivitelező kiválasztására irányuló negyedik közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya nem támogató tartalmú tanúsítványt állított ki.
2021. május 20. A kivitelező kiválasztására irányuló ötödik közbeszerzési eljárás ellenőrzése megindításra került a FAIR rendszerben.
2021. június 15. Meghirdetésre került a közbeszerzési eljárás.
2021. augusztus 05. Ajánlattételi határidő és bontás a közbeszerzési eljárásban, 3 ajánlat került benyújtásra.
2021. augusztus 30. Hazai forrás bevonására többlettámogatási kérelmet terjesztettünk elő.
2021. szeptember 06. Egy ajánlattevő ajánlata érvénytelennek bizonyult már az értékelés során, további bírálat folyamatban.
2021. szeptember 24. A többlettámogatási kérelem hiánypótlása beküldésre került.
2021. december 23. Az 1966/2021 (XII.23.) Korm. határozattal 118.922.967 Ft hazai többlettámogatás került megítélésre a kivitelezéshez kapcsolódóan.
2022. január 28. Aláírásra került a kivitelezési szerződés.
2022. február 2. Átadásra került a munkaterület.
2022. augusztus 1. Módosításra került a kivitelezési szerződés.
2022. szeptember 30. A kivitelezési szerződés teljesítésre került, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.
2022. október 20. Használatba vételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtása (tervezett dátum).