2017. június

elkészült a Megvalósíthatósági Tanulmány

2017. június együttműködési megállapodás került megkötésre a Zsibriki Drogterápiás Intézet Szenvedélybetegek Támogatott Lakhatása intézménnyel, mely megállapodás keretében Felek vállalják, hogy a támogatási időszak során a rehabilitációs intézményi ellátás és a támogatott lakhatás közötti szakmai ellátás-szervezési feladatokat kidolgozzák, azokat jogszabályi előírásoknak megfelelő módon végrehajtják.
2017. június vállalkozási szerződés került megkötésre engedélyezési terv elkészítésére
2018. február jogerős az építési engedély kiadásra került
2018. október első közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás eredménytelen volt, figyelemmel arra, hogy az eljárásban nem érkezett ajánlat
2018. december második közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás eredménytelen volt, figyelemmel arra, hogy az eljárásban nem érkezett ajánlat
2019. november harmadik közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására az eljárás eredménytelen volt, figyelemmel arra, hogy a kivitelező az ajánlati kötöttség alatt ajánlatát visszavonta, így ajánlata érvénytelen
2020. a kiviteli tervek módosítása vált szükségessé, mivel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6.§ (2) bekezdés szerint: „Új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő – a 6/B. §-ban meghatározott kivétellel – minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek”. Tekintettel arra, hogy a korábbi kiviteli tervek alapján az épület nem felelt volna meg a fenti jogszabály szerinti követelményeknek, azaz nem teljesítette a nulla energiaigény feltételt, ezért a kiviteli tervek módosításra kerültek
2021. február a kivitelező kiválasztására irányuló negyedik közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya nem támogató tartalmú tanúsítványt állított ki
2021. május 20. a kivitelező kiválasztására irányuló ötödik közbeszerzési eljárás ellenőrzése megindításra került a FAIR rendszerben
2021. június 15. meghirdetésre került a közbeszerzési eljárás
2021. augusztus 05. ajánlattételi határidő és bontás a közbeszerzési eljárásban, 3 ajánlat került benyújtásra
2021. augusztus 30. hazai forrás bevonására többlettámogatási kérelmet terjesztettünk elő
2021. szeptember 06. egy ajánlattevő ajánlata érvénytelennek bizonyult már az értékelés során, további bírálat folyamatban
2021. szeptember 24. többlettámogatási kérelem hiánypótlása beküldésre került