1. Fogyatékossággal élő személyek életminőségének javítása.

Meglévő épület átalakítása, korszerűsítése. A Szakmai rendelet szerinti tárgyi, környezeti feltételek biztosítása. A pályázat által érintett területeken az ellátottak igényeihez alkalmazkodó akadálymentesítés. Teljesen felújított, kétágyas lakószobák biztosítása. Akadálymentes, korszerű mellékhelyiségek kialakítása.

 

 1. Önálló életvezetési képességek fejlődése, ami által a fogyatékos személyek felkészülnek a családi, lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésre.

Szakmai szempontoknak megfelelő, az ellátáshoz illeszkedő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése. Az intézményben ellátottak fejlesztésére és használatára szolgáló informatikai ellátottság javítása. A közösségi terek lehetővé teszik a kis-és nagycsoportos együttlétet, a csoporthoz tartozás érzését erősítik, de lehetőséget adnak az elvonulásra, bensőséges együttlétre is. A több különböző funkciót betöltő helyiségek a rehabilitációs programhoz szükséges fejlesztések palettáját szélesítik. Lehetőség nyílik a multimédiás eszközök tudatos, mindennapi élethez szükséges használatának gyakorlására. A konyhával is felszerelt tér alkalmassá tétele különböző élethelyzetek, háztartásvezetés modellezésére. A visszaesések számának csökkenése.

 

 1. A fentebb felsoroltak segítségével elősegíteni a szocializációs folyamatok megalapozását, elmélyítését, az integráció színtereinek minél tágabb megélését. A nagyobb önállóság biztosításával lehetőségük nyílik képességeik kipróbálására, megtapasztalására az esetleges nehézségek, sikerek megélésére. A segítség szükséglet alapon, személyre szabottan történik. Az esetleges kudarcok következményei elenyészőek a tanulási hozadékhoz képest.

 

 

Tervezett felújítások, korszerűsítések:

 

 • A jelenleg 4 fő elhelyezését biztosító 24 m2-es hálók leválasztása, így 12 m2 körüli 2 fő elhelyezésére alkalmas hálók lesznek a jelenlegi homlokzati nyílászárók megtartásával.
 • Belső nyílászárók cseréje
 • A lakószobák aljzat burkolat cseréje nagy kopás állóságú PVC-re.
 • Javítási, festési, mázolási munkálatok.
 • A folyosón monolit gipszkarton függesztett álmennyezetet teszünk a fűtési csövek és kábelek elrejtése miatt.
 • Akadálymentes és személyes intimitást biztosító fürdők kialakítása
 • A vizesblokkok aljzat cseréje és az azzal összefüggő épületgépészeti (csővezetékek cseréje) átalakítások elvégzése.
 • Az ellátottak által használható konyha kialakítása,
 • Látogatók fogadására alkalmas tér (jelenleg aula) és bejárat akadálymentes kialakítása rámpával, a jelenleg télikertként funkcionáló helységen keresztül
 • Informatikai terem létrehozása 3 munka állással, 2 nyomtatóval.
 • A közlekedő folyosón taktilis sávokat tervezünk be a megfelelő kontraszt hatás eléréséhez, illetve bordázott burkolattal történő sáv kialakítással.
 • Az esővíz elvezető lefolyók cseréje elengedhetetlenül szükséges a felújítás előtt, mivel ezek az épülettel egyidősek, elöregedtek, gyakori problémát okoznak
 • Bútorok, használati tárgyak, informatikai eszközök beszerzése.

 

A jelenlegi projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek, számára ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény korszerűsítése.

A projekt tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra,

hogy a létrejövő fejlesztés szervesen illeszkedjen az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet előírásának, miszerint személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy épületeinek építészeti kialakításai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának

 

Célcsoport:

 • Közvetlen: az intézményben ellátott fogyatékos személyek, és/vagy

pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek;

 • Közvetett: az érintett intézményekben szakmai, illetve kisegítő munkakörben

dolgozók;

 • Érintett: az érintett fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek

és/vagy szenvedélybeteg személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl.

családtagok, szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók,

település lakossága, egészségügy stb.).