Megvalósítandó műszaki-szakmai

eredmény megnevezése: Korszerűsített férőhelyek

A projekt keretében vállalt célérték:  50 db

Az eredmény leírása

A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma.

A projekt eredményeként többféle hatás érhető el:

- magasabb színvonalú élettér biztosítás

- lehetőség nyílik a magánszféra kialakítására

- csökken a zsúfoltság

- növelhető az önállóság

- lehetőség a magasabb rendű szükségletek megélésében

- segíti a családias lakhatási körülmények kialakítását.

- intézményi modernizáció teljes körű megvalósítása a kastélyépületben

- az önrendelkezés elvének kiteljesedése, megvalósulása

- a sérült személyek életvitelével kapcsolatos döntéseik tiszteletben tartása

 

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő megnevezése: Előkészítés és megvalósítás

Elérésének tervezett dátuma: 2018.12.31

Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 5 százalékát.

 

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő megnevezése: Zárás

Elérésének tervezett dátuma: 2022.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása: A vállalt tevékenységek teljesültek, rendelkezik használatba vételi engedéllyel, az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 95 százalékát.