Kedvezményezett neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Projekt címe: Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése

Elnyert támogatás:  195 883 558.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezése: 2022.12.31.

Projekt tartalmának bemutatása:

Az otthon jelenleg zsúfolt, helyenként az akadálymentes közlekedés nem biztosított. A projekt az otthon épületeinek felújításával, átalakításával, akadálymentesítésével egyrészt biztosítja az ellátottak életkörülményeinek javulását, másrészt hozzájárul az otthon szolgáltatói nyilvántartásba való határozatlan idejű bejegyzéséhez.

A meglévő férőhelyek zsúfoltságát egy új bruttó 322,50 m 2 –es épületszárny megépítésével, valamint a foglalkoztató épület lakószobává alakításával kívánjuk megszüntetni. Az új szárnyban 22 fő férőhelyet alakítunk ki, 8 db 2 ágyas és 2 db 3 ágyas szobákban. A foglalkoztató részleg átalakításával pedig 11 fő részére biztosítunk férőhelyet. Kialakításra kerülnek a szobákhoz kapcsolódó férfi és női vizesblokkok, valamint egy akadálymentes fürdő-WC is, így az emeleti lakótér megszüntethető.

A fejlesztés során megvalósul a fűtésrendszer korszerűsítése. A tervezett módosítás az épület fűtési rendszerét érinti. A meglévő és az átalakításra kerülő épületrészben a fűtés nem változik. A tervezett bővítés területén a fűtési rendszer önálló rendszerként kerül kialakításra, a fűtési energia hőszivattyúval kerül előállításra, a hőleadó közeg radiátoros rendszer, helyiségenkénti szabályozással.

Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében sor kerül az épület körüli járdák felújítására és akadálymentes parkoló kialakítására.

Projekt helyszín: 7054 Tengelic, Alsótengelic u. 14 hrsz. 405

A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00025